Center for Bolig og Velfærd

Center for Boligforskning styrker boligforskningen og sikrer en langsigtet, koordineret forskningsindsats.

Center for Boligforskning
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
A. C. Meyers Vænge 15
2450 Københjavn SV
Telefon +45 99 40 25 25

EAN 5798000019034
E-mail cbd@sbi.aau.dk