BEFOLKNINGENS BOLIGØNSKER

Hjem

Drømmen om eget hus er uændret stærk

Færre unge familier bor i eget hus nu end for 30 år siden – 

men de drømmer om det næsten alle sammen. Ligesom resten af befolkningen.

 

Boligdrømme gennem mere end 25 år

Centerleder Hans Kristensen og seniorforsker Hans Skifter Andersen, Center for Bolig og Velfærd, står bag en ny rapport om danskernes boligønsker. Grundlaget er en repræsentativ interviewundersøgelse gennemført i 2008 og tidligere undersøgelser fra 2001 og 1986. 1500 personer over 15 år blev spurgt om, hvor og hvordan de gerne vil bo og hvorfor. Svarene er suppleret med data, der viser, hvordan de faktiske boligforhold har udviklet sig gennem godt 25 år.

 

I overskriftsform er nogle af rapportens konklusioner:

  • Vi vil eje vores bolig
  • Vi vil selv bestemme
  • Vandgrødsperioden væk
  • Øget efterspørgsel efter ejerboliger i fremtiden
  • Flere unge vil bo i bycentrene indtil de danner par
  • Kun få vil undgå boligområder med nydanskere
  • Boligudgifterne opleves mindst belastende i ejerboliger