UDVIKLINGSDYNAMIKKER I SOMMERHUSSEKTOREN

Hjem

Resume af Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Rapporten er baseret på registerdata om sommerhuse og deres ejere dækkende perioden 1984 til 2008. Undersøgelsen kombinerer oplysningerne om sommerhusene med oplysninger om ejerne. Det åbner for en analyse af en række forskellige dynamikker, som præger sommerhussektoren.

Der indledes med en analyse af ejerdynamikkerne, som viser, at der er en overvægt af midaldrende og ældre, blandt ejerne af sommerhusene. Ejerne udgør et bredt udsnit af befolkningen, men der er blevet færre ejere med lave indkomster i løbet af de seneste tyve år. Hovedparten af sommerhusejerne er også ejere af deres helårsbolig.

Analysen af fornyelsesdynamikkerne viser, at hovedparten af sommerhusene blev opført i årene fra 1960 til 1975. Siden 1990erne har der foregået en betragtelig fornyelse ved om- og tilbygning.

Analysen af de geografiske dynamikker viser, at hovedparten af sommerhusene ligger i Vestsjællands, Frederiksborg og Nordjyllands Amt. Ejerne kommer både fra de større byer og fra mindre byer og landdistrikter. I gennemsnit er der 54 km. mellem helårsboligen og sommerhuset.

Analysen af værdidynamikkerne viser, at ejendomsværdier næsten og slagspriser mere end fordobledes fra 1994 til 2005. Prisfaldet siden 2007 har det ikke været muligt at få med i analysen.

I en særlig analyse ses på helårsbeboelse i sommerhusene. Det anslås, at ca. 8 % af de 220.000 sommerhuse er helårsbeboede - især af ældre ejere. De helårsbeboede sommerhuse er større og bedre end de øvrige sommerhuse.

Afslutningsvis drøftes i et perspektivafsnit analysernes betydning for den fysiske planlægning, for velfærdspolitikken og turismepolitikken. En hovedpointe er, at sommerhusene rolle i de nævnte planlægningsmæssige og politiske sammenhænge er delvist overset.