ARKITEKTUR

Hjem
Hvordan spiller boligens udformning og arkitektur sammen med det liv, boligen danner ramme om? Er der plads til fællesskabet? Hvordan skaber livsstilsændringer og den kulturelle og samfundsmæssige udvikling ændrede arkitektoniske behov og grobund for nye arkitektoniske synsvinkler og visioner?
På denne side:
- Forskerinterviews

- Forskningsprojekter
- Rapporter
- Papers og artikler
Peder Duelund Mortensen

Den situationsbestemte bolig
”Hvad gør I ved jeres bolig? – Og hvad gør boligen ved jer?” De to spørgsmål stillede arkitekt PEDER DUELUND MORTENSEN til beboerne i tre nyere bebyggelser i hovedstadsområdet. Målet var at undersøge, om arkitekter kan udvikle fleksible boliger med plads til beboernes egne valg – uden at den arkitektoniske standard falder. Svaret er et ja – med visse forbehold.

Portrætfoto af Inger Sjørslev

Eksotiske parcelhuse
Hvad har et lerklinet langhus i Amazonas at gøre med et parcelhus i Dragør? Og hvor langt er der fra fetichfigurer i Brasilien til den danske familiebolig? Ikke så langt, hvis man spørger antropolog INGER SJØRSLEV, der for nylig har besøgt danske forstadsboliger.

Sommerhus i klitlandskab

En ny hjemlighed
Ideen om, hvad et sommerhus er, kan i Danmark føres tilbage til 1800-tallet, hvor borgerskabet flyttede på landet om sommeren for at komme væk fra den travle by og tæt på naturen. Ny forskning fra arkitekt CLAUS BECH-DANIELSEN og seniorforsker KIRSTEN GRAM-HANSEN viser, at også nutidens huse er skabt til afslapning, nærvær og naturoplevelser.

Portrætfoto Mark Vacher

Et hjem er noget, man gør
Vi skaber vores hjem, det skaber os, og det bliver en del af os selv. Så meget, at vi mister noget af os selv, hvis hjemmet forsvinder. Sådan lyder nogle af de svar, som antropolog Mark Vacher fandt, da han besøgte forskellige hjem i seks danske forstæder.

Glasfacade aften med lys (1)

Livet i glashusene
Vi både bor og arbejder bag glas. Antropolog MARIE STENDER har besøgt husene, hvor grænsen mellem offentligt og privat rum glider og forandrer sig, når vi kan kigge ind på det private liv – og uhindret ud på byens liv. Glashusene bygger på en forestilling om, at en åben arkitektur modsvares af en åben mentalitet. At synlighed betyder liv, og at uden hækken lever vi mere frit. Men måske er det en illusion?

Interiør

På ekspedition i boligens rum
De værdiskred, der ruller op igennem det 20. århundrede, kan aflæses i vores boliger, og de nye tendenser i boligbyggeriet fortæller historierne om vores tid. Men hvor fører de nye strømninger i boligbyggeriet hen ? Arkitekt CLAUS BECH-DANIELSEN søger svar i byernes og boligens historie. Han undersøger køkkener og badeværelser igennem 100 år, studerer boligtegninger og arkitektkonkurrencer og forsker i hygiejne-bevægelsen og modernismen, kernefamilien og kollektivet.

Nyere modernistisk bolig på stor græsplæne

Forskningsprojekter

Bolig i tid og rum

Den anden bolig - delprojekt 2: Sommerhuskvarterer og deres beboere

Den situationsbestemte bolig

Fokus på de meget ældre fra 75+

Hjemløses boligforhold – arkitektur og hjemlighed. Ph.d-projekt

Livet i og med glashuse

LYS - en antropologisk undersøgelse af, hvordan mennesker anvender lys og intelligent lysteknologi i deres hverdag

Nye strømninger i boligbyggeriet

Uderummets organisering, udformning og betydning i omdannelsen af havneområder

Rapporter

Fokus på de meget ældre 75+

Housing in Denmark

Ideas about housing : Arkitektkonkurrencernes boligløsninger.

Learning from the summer house

Papers og akademiske artiker

Architecture – a mirror of everyday life. Focusing on trends in design and layout of kitchens in the last 100 years

Boligen som vare (The home as a product). Indenfor murene. På verdens tag. På byens kant. På landet. Fabrikslandskaberne

Brugerinddragelsen historisk

Den gode bolig - Hvordan skal vi bo i fremtiden?

Den situationsbestemte bybolig – En bolig til forskellige bosætningsformer

Dwellings Defined by Situations – Dwellings Suitable for Changing Life Conditions

Dwellings Defined by Situations.

Fem udsnit

Fra Bauhaus til San Ramon: Form follows function follows

Husets univers - Om danske enfamiliehuse i tid og rum

In and Out of the House. Housing Hau in Sønderborg and Frederikssund.

Modernismens boligidealer – en dræbende succes.

Re-constructing the suburban fringe

Renovering af almene boliger – Sporene skræmmer

San Ramon’. En amerikansk thriller fra 2009.

Second homes – another life in another Suburbia : A study on architectural design and cultural ideals related to Danish summerhouses

Situation Based Housing

Situations of Dwelling – Dwellings Suiting Situations

Sommerhuset - om at komme ud og væk og være sammen.

Space for personal hygiene – development of the bathroom over the last 100 years

TBA-Architecture, temahæfte om danske boligeksempler

The kitchen. An architectural mirror of everyday life and societal development.

Tid og rum i boligen

Ved vejen – i komplekset. Om det globale, det lokale og det materielle

Wohnungen je nach Gebrauch.