AFSLUTTET FORSKNINGSPROJEKT

FOKUS PÅ DE MEGET ÆLDRE FRA 75+

Hjem

Det er formålet med projektet, at udvikle nogle nye arkitektoniske synsvinkler og visioner, som kan gøre livet i (pleje)boligen interessant også for de meget ældre, der ikke kan klare sig i en normal bolig. Det skal ske ved at gøre op med det klassiske institutionelle præg, som de fleste nuværende plejehjem står for.

Projektet vil undersøge, definere og beskrive variationen i behovs-/ønske-kategorier for forskellige grupper af ældre, det vil desuden udvælge og undersøge boligformer, som imødekommer disse behov. Endelig vil det fremkomme med principdiagrammmer og illustrative eksempler på mulige boligformer, der imødekommer behovene.

Emneord

Arkitektur, Boligkarriere, Boligtyper

Faser

Fase I:
1) Litteraturstudier indenfor geriatri, antropologi, sociologi og environmental psykologi. 
2) Feltarbejde med interview og deltagerobservation blandt ældre, gennemførelse af en design-in proces med grupper af ældre og studierejser 
3) Analyse og rapportskrivning med principdiagrammer og illustrative eksempler

Fase II:
4) Afprøvningsseminarer, baseret på rapporten afholdes et seminar med 
byggende parter og et med finansierende parter - resultaterne indarbejde i den endelige rapport som et postscript. 

Aase Eriksen er ansvarlig for gennemførelse af Fase I, mens Center for Bolig og Velfærd er ansvarlige for gennemførelsen af Fase II.

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier: Gennemføres sommer og efterår 2005. 
Ad. 2) Feltarbejde: Gennemføres i efteråret 2005 og vinteren 2005/06. 
Ad. 3) Analyse og rapportskrivning: Gennemføres vinter 2005/06 med afslutning 15.2.2006. 
Ad. 4) Afprøvningsseminarer: Gennemføres marts-april 2006. 

Bevilling

750.000

Afrapportering

Fokus på de meget ældre 75+