IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT

ATTRAKTIVE ENFAMILIEHUSE I VÆKSTCENTRENES FORSTÆDER

Hjem

Enfamiliehuset eller parcelhuset er en populær og eftertragtet boligform. Det giver nogle særlige udfordringer til den kommunale regulering af de lokale boligmarkeder i vækstcentrenes forstæder, hvor der er efterspørgselspres og stigende priser. Her er en ønsket nærhed til både by og natur såvel som de arbejdspladser, som er baggrunden for efterspørgselspresset.

Enfamiliehuset er den boligform, de fleste børnefamilier gennem de seneste generationer har valgt at bo i, og som de også bliver ved med at bo i, når børnene er vokset op. En undersøgelse af boligpræferencer fra 2001 viser, at enfamiliehuset fortsat og i øget grad er den mest eftertragtede boligform.

Men der mangler viden om, hvordan kommunerne aktivt kan bidrage til at eksisterende og nye kvarterer med enfamiliehuse kan sikres og fortsat udvikles og serviceres i takt med de krav og behov, de skal opfylde i fremtiden. Der er behov for at anlægge en helhedsbetragtning på enfamiliehuset og identificere og analysere de faktorer, som påvirker enfamiliehuset.

Overordnet skal der ses på, hvad der er afgørende for, at enfamiliehuset er og forbliver attraktivt, hvem de relevante aktører på området er, og hvordan markedet og kommunal regulering og planlægning kan spille sammen? 

Emneord

Boligpolitik, Boligtyper, Vækstcentre og yderområder

Faser

  1. Litteraturstudier: Teoretisk forarbejde og opsamling på danske og internationale studier om planlægning og regulering, økonomiske og arkitektoniske forhold vedrørende enfamiliehusområder.
  2. Scanning af praksis: Besøg og interview i særligt interessante kommuner, virksomheder og organisationer.
  3. Udvælgelse af cases og databestilling: Udvælgelse af kommuner i Hovedstads- og i Århusområdet med attraktive enfamiliehusområder. Registerdata bestilles (koordineret af projektområde 3).
  4. Casestudier: Der gennemføres observationer, registreringer, interview, arkivstudier og registerdata bearbejdes. Der gennemføres lokale erfarings- og udviklingsseminarer.
  5. Sammenfattende analyse og rapportering: Det indsamlede materiale analyseres og der udarbejdes artikler til dansk og international formidling.

Tidsplan

Ad. 1) Litteraturstudier: Gennemføres marts til august 2005. 
Ad. 2) Scanning af praksis: Gennemføres juni - oktober 2005. 
Ad. 3) Udvælgelse af cases og databestilling: Gennemføres oktober - december 2005. 
Ad. 4) Casestudier: Gennemføres november 2005 - december 2006. 
Ad. 5) Sammenfattende analyse og rapportering: Gennemføres i 2007 og 2008.

Bevilling

597.000 kr.

Projektleder

Hedvig Vestergaard