AFSLUTTET SPECIALE

BOLIGEN OG HJEMMETS BETYDNING FOR UNGE FAMILIER

Hjem

Projektets formål er med udgangspunkt i specialet: Mellem hjemmet og rejsen, at analysere forskellige kulturelle aspekter ved boligen/hjemmet med særlig vægt på de unge familiers valg af mere permanent bolig. Analysen skal resultere i en artikel, der indsendes til et internationalt fagtidsskrift.

Emneord

Boligens betydning, Boligkarriere

Faser

  1. Først skrives et paper, som fremlægges på ENHR konferencen på Island i juni/juli 2005. 
  2. Dernæst revideres og færdiggøres paperet til en artikel, der indsendes til et internationalt fagtidsskrift i efteråret 2005.

Bevilling

40.000

Projektleder

Mette Mechlenborg