BOLIGKARRIERE

Hjem
Hvordan forandrer ønskerne til boligen sig gennem livet? Hvad lægger vi vægt på, når vi flytter hjemmefra, når vi stifter familie, når børnene flytter, og når vi bliver ældre? Og hvad sker der, når vi mister boligen eller hjemmet går i opløsning fx ved en skilsmisse? Hvilke forskelle er der mellem forskellige generationers boligkarrierer?
På denne side:
- Forskerinterviews

- Forskningsprojekter
- Rapporter
- Papers og artikler
Indrammet luftfoto af slægtsgård

Arv og ejendom
Familien er en vulkan. Neden under overfladen ulmer generationernes forskellige opfattelser af arv, ejendom og værdier. Når udbrud sjældent sker, er det ifølge antropolog INGER SJØRSLEV fordi, vi har lært at omgås de svære emner med tavshed og hensynsfuldhed.

Portrætfoto af Helene Hjort Oldrup på metrostation

Bolig både i byen og på landet
Fortællingen om, hvordan tusindvis af mennesker flytter fra byens mørke lejligheder til lys, luft og grønne områder i forstaden er en klassiker i dansk bolighistorie. Den skarpe adskillelse mellem by og land var dengang en realitet. Men forandring er på vej. HELENE OLDRUP rejste til Måløv og videre til Solstriben på Amager for at besøge nybyggerne der. Alle talte de om at bo både tæt ved byen og på landet.

Foto af Hans Kristensen

Boligen gennem fire generationer
Med fire generationer født mellem 1920 og 1990 som indgangsvinkel undersøger sociolog HANS KRISTENSEN boligens betydning for danskerne. Turen begynder i ydmyge toværelses lejligheder, går over murermesterhuse, almene boliger, tæt-lav bebyggelser og kollektiver til de parcelhuse, der skød op af mulden i Danmarks-historiens største byggeboom.

Peder Duelund Mortensen

Den situationsbestemte bolig
”Hvad gør I ved jeres bolig? – Og hvad gør boligen ved jer?” De to spørgsmål stillede arkitekt PEDER DUELUND MORTENSEN til beboerne i tre nyere bebyggelser i hovedstadsområdet. Målet var at undersøge, om arkitekter kan udvikle fleksible boliger med plads til beboernes egne valg – uden at den arkitektoniske standard falder. Svaret er et ja – med visse forbehold.

Sofie Kyllesbech

Feriebolig i udlandet
Terrasser på 80 kvadratmeter. Hemmelige olivenlunde, udsigter, lokale skikke, sol og varme. Danskernes liv i ferieboliger i Thailand, Italien og Spanien er eksotisk, autentisk og genkendeligt. Men da antropologistuderende SOFIE KYLLESBECH besøgte dem, blev det tydeligt, at meget mere er på spil, og at boligen i det fremmede bliver udgangspunktet for et andet møde med verden.

Kirsten Gram-Hanssen

Flere og flere bor alene
Antallet af mennesker, der bor alene, er stigende i Danmark. I dag består knap 40 procent af alle husstande af én person, og især antallet af 30–60-årige, der bor alene, vokser markant. Og der er langt fra tv-seriernes singlestjerner på høje hæle til det billede af de aleneboende, som seniorforsker KIRSTEN GRAM-HANSSEN beskriver her.

Collage

Hjemlighed som projekt
Vi strikker, hækler, koger saft og indretter hjem med stor energi og målrettethed. Hjemmet er ikke længere en selvfølgelighed, så vi må skabe det selv. Livsstilshjemmet, der på en meget kompleks måde kan materialisere, hvem vi er. Det faste ståsted, hvorfra vi kan orientere os i kaos. For mennesket er ikke bare et rejsende væsen, lyder det fra cand. mag. Mette Mechlenborg. Jo mere vi bevæger os ud i den globaliserede verden, jo mere har vi behov for den trygge ramme, som hjemmet kan være.

Fodgængere på sti

Livscyklusgrupper
Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom HANS SKIFTER ANDERSEN og sociolog HANS KRISTENSEN inddeler os i. Målet er at undersøge, hvor vi bor i de forskellige faser af livsforløbet, og hvilke ændringer der er sket gennem de seneste godt 20 år.

Garage, bolig, skyer på himmel

Skilsmisser skaber boligproblemer
Interviews med mænd og kvinder, der har været igennem en skilsmisse, og data om 42.000 par, der flyttede fra hinanden i løbet af et år, er udgangspunktet for seniorforsker KIRSTEN GRAM-HANSSENS forskning i, hvad der sker, når skilsmissen splitter hjemmet ad.

Luftfoto af parcelhusområde

To generationer vælger parcelhuset
Parcelhuset var en ny mulighed for efterkrigsgenerationen, der voksede op med dårlige boligforhold. Og spørger man deres børn, foretrækker de også parcelhuset som den bedste ramme om det gode liv. Sociolog CECILIE JUUL JØRGENSENS undersøgelse af de to generationers boligkarriere er også et opgør med den klassiske sociologi. Ifølge forskeren har den koncentreret sig om rent menneskelige relationer og ganske glemt relationen mellem mennesker og ting. Men hvis vi skal undgå øde boligområder, hvor styring står i vejen for, at livet kan leves, er en øget sensitivitet over for forholdet mellem bolig og menneske nødvendig.

Jørgen Elm Larsen

Uligheder på boligområdet
Er du fattig, er der også stor sandsynlighed for, at din bolig er dårlig. At du er mere udsat for støj, kulde og andre gener i boligen, at dit helbred er dårligt – og at du er mere nervøs for vold i boligområdet. Sådan lyder hovedkonklusionen i sociolog Jørgen Elm Larsens undersøgelse af uligheder på boligområdet.

Ældre mand på bænk

Ældres flytninger
Seniorforsker GEORG GOTTSCHALK, SBi, og docent Eigil Boll Hansen, AKF har undersøgt ældres mobilitet. Hvilke ældre overvejer at flytte – og hvilke ældre flytter? Hvilke grunde har de, der flytter, og de, der ikke flytter? Hvad fremmer sandsynligheden for flytninger? Er der forskelle mellem forskellige aldersgrupper og mellem dem, der bor i vækstområder og stagnationsområder?

Moderne bofællesskab for ældre

Forskningsprojekter

Aleneboendes boligbehov

Arv og ejendom. Værdiopfattelser knyttet til bolig og boligformuer i et generationsperspektiv

Både i byen og på landet - boligvalget mellem urbanitet, natur og mobilitet

Bolig og ulighed

Boligbehov ved familiære opbrud

Boligen og hjemmets betydning for unge familier

Boligliv på tværs af grænser - danskeres anden bolig i udlandet

Boligvelfærd, boligmønstre og social arv blandt danske børnefamilier

Den anden bolig - delprojekt 4: Boligliv på tværs af grænser

Den situationsbestemte bolig

Fokus på de meget ældre fra 75+

Leje, eje, andel - om at praktisere ejerskab og ejendom

Social stratification and Patterns of Settlement

Udviklingen på boligmarkedet for forskellige befolkningsgrupper

Ældres mobilitet på boligmarkedet i vækst- og stagnationsområder

Rapporter

Aleneboendes boligbehov: En kvantitativ analyse af husstande bestående af én person

Boligliv på tværs af grænser. Antropologiske perspektiver på danskeres ferieboliger i Spanien, Italien og Thailand

Flytninger ved opløsning af parforhold

Fokus på de meget ældre 75+

Kristensens bolighistorie

Papers og akademiske artiker

A study of Residential Mobility of older people in rural and urban areas in Denmark

Både i byen og på landet

BOLIGLIV PÅ TVÆRS AF GRÆNER. Om danskeres liv i og med en anden bolig i udlandet

Boligsituationen omkring skilsmisser

Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring

Explaining preferences for home surroundings and locations.

Fordelingen af gode og dårlige boligforhold

Home dissolution - what happens after separating?

Home Dissolution: What Happens After Separation?

Housing problems related to divorce

Huset og livet - hvornår passer de sammen .... hvornår ikke?

Is Breaking Up Still Hard to Do? - Retrenchment in a Path Dependent context: Recent Developments in Social Housing in Denmark.

Is Breaking Up Still Hard to Do? Policy Retrenchment and Housing Policy Change in a Path Dependent Context

Living alone - a growing trend and its implications

Motives for tenure choice during the life-cycle. The importance of non-economic factors and other housing preferences.

One-person households - a growing challenge for sustainability and housing policy

Skilsmisse og bolig – hvor flytter hjemfølelsen hen?

The house as moral value. Practising gender and generation in Danish single-family houses.

The modern home in spcae and time - considerations over the concept of dwelling and housing preferences

Trade and value developments in the Danish second-home sector: implications for tourism policies

What determines the preferences for housing tenure? Evidence from Denmark