BOLIGMARKED

Hjem
Hvilke dynamikker på boligmarkedet er afgørende for hvem, der får adgang til hvilke boliger? Hvordan adskiller dynamikkerne sig på hhv. ejer- og lejeboligmarkedet? Hvilke forskelle er der mellem privat udlejningsboliger og almennyttigt byggeri? Hvordan spiller kommunale forhold og planlægning ind på udviklingen på boligmarkedet?
På denne side:
- Forskerinterviews

- Forskningsprojekter
- Rapporter
- Papers og artikler
Morten Skak

Den fremtidige boligefterspørgsel
Unge og ældre vil i de kommende år efterspørge lejeboliger, og kommunerne må forvente, at der bliver brug for endnu flere ejerboliger. Sådan lyder et par bud på fremtiden fra økonom MORTEN SKAK.

Ældre landejendom i åbent, snedækket landskab

Natur og billige kvadratmeter
Luk og sluk dem, lyder det af og til, når talen falder på de danske yderområder, der lider af fraflytning, nedslidte huse og dårlig infrastruktur. Men nogle steder er der god grund til at finde veje til ny udvikling i stedet. Cand. scient. Helle Nørgaard kvalificerer debatten med sin undersøgelse af, hvorfor tilflyttere vælger at bosætte sig i yderområder.

Svalegange på udlejningsbyggeri

Privat boligudlejning under lup
En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom HANS SKIFTER ANDERSEN, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark. Selvom den udgør 18 procent af boligmarkedet, er den uudforsket. Indtil nu, hvor omfattende data giver ny viden.

Sommerhus

Sommerhuse - ressource og udfordring
De fleste af de godt 250.000 danske sommerhuse er ejet af borgere over 45 år, der i forvejen ejer deres helårsbolig. Men drømmen om sommerhuset lever hos mange andre, og de fleste vil have velholdte, moderne huse – gerne midt i naturen. Det viser en ny undersøgelse af arkitekt ANNE-METTE HJALAGER, der også peger på, at det haster med planlægningen, hvis vi både vil bevare naturen og fastholde turisternes interesse.

Jørgen Elm Larsen

Uligheder på boligområdet
Er du fattig, er der også stor sandsynlighed for, at din bolig er dårlig. At du er mere udsat for støj, kulde og andre gener i boligen, at dit helbred er dårligt – og at du er mere nervøs for vold i boligområdet. Sådan lyder hovedkonklusionen i sociolog Jørgen Elm Larsens undersøgelse af uligheder på boligområdet.

Ældre mand på bænk

Ældres flytninger
Seniorforsker GEORG GOTTSCHALK, SBi, og docent Eigil Boll Hansen, AKF har undersøgt ældres mobilitet. Hvilke ældre overvejer at flytte – og hvilke ældre flytter? Hvilke grunde har de, der flytter, og de, der ikke flytter? Hvad fremmer sandsynligheden for flytninger? Er der forskelle mellem forskellige aldersgrupper og mellem dem, der bor i vækstområder og stagnationsområder?

Muret villa med til salg skilt.

Forskningsprojekter

Bolig og ulighed

Den private udlejningssektors rolle og vilkår på boligmarkedet

Efterspørgslen efter parcelhuse i fremtiden

Inefficiencies on the Danish Housing Market

"New Cosmopolitanism" og socialt udsatte boligområder i Danmark

Tilflytning og bosætning i udkantsområder

Udbuddet af byggegrunde i Danmark

Udviklingen af økonomisk teori for det danske boligmarked

Udviklingen på boligmarkedet for forskellige befolkningsgrupper

Ældres mobilitet på boligmarkedet i vækst- og stagnationsområder

Rapporter

En forhandlet løsning - En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Når teltpælene rykkes op. Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi.

Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse.

Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Papers og akademiske artiker

A Role for Non-profit Companies on Rental Housing Markets

A short note on the non-increasing homeownership rate in Denmark

A Spatio-Temporal Analyses of Home Ownership

A study of Residential Mobility of older people in rural and urban areas in Denmark

Altering expectations to affordable housing in the city of Copenhagen: ’5x5’ – Virtuous and Viscous?

Bosætning i yderområder

Climate partnerships in Danish social housing

Den fremtidige efterspørgsel efter privat boligudlejning

Det gode liv i parcelhuset – segregering på solsiden

Economics of Housing Tenure Choice

Et velfungerende boligmarked

Explanations for counter-urban migration in Denmark

Explanations for Long-Distance Counter-Urban Migration into Fringe Areas in Denmark

Fattigdom, social eksklusion og boligforhold

Fordelingen af gode og dårlige boligforhold

Fremtiden for de almene boliger

Fremtidens boligbehov og bosætning

Geographic and Dynamic Heterogeneity of Home Ownership

Governance relations and collective action dilemmas in Danish social housing

Housing and planning: Changing roles for state and municipalities

Hvad bestemmer ejerboligandelen i danske kommuner?

Interregional migration and housing structure in an East European transition country: A view of Lithuania 2001-2008.

Is the Private Rented Sector an Efficient Producer of Housing Service?

Kan beboerdemokraterne I den almene boligsektor forny beboerdemokratiet?

Kan man filtrere ejerboligmarkedet for spatielle påvirkningseffekter?

Lokal variation i boligejerskab

Markedskræfternes øgede betydning for boligmarkedet

Mere kvalitet for pengene

Present and Future Housing Problems in Denmark – and predictable Changes in Housing Policy

Privat boligudlejning – en glemt boligsektor på vej mod afregulering

Projecting demand for Rental Homes in Denmark

Second homes: 'House Lives' across borders

Skal boligmarkedet liberaliseres?

Small-Area Variation in Homeownership

Store prisudsving på boligmarkedet gør livet usikkert for husejerne

Suburbs - transformation and development

The Demand for Rental Homes in Denmark

Trade and value developments in the Danish second-home sector: implications for tourism policies

Who is investing in private renting and why are they doing it? Experience from Denmark