BOLIGØKONOMI

Hjem
Hvordan spiller økonomiske forhold ind på valg af bolig? Og hvordan indvirker ejerforhold på viljen til at forbedre boligen? Hvem tjener og hvem taber på boligmarkedet? Hvordan er samspillet mellem privat og offentlig finansiering af forskellige typer boligbyggeri?
På denne side:
- Forskerinterviews

- Forskningsprojekter
- Rapporter
- Papers og artikler
Morten Skak

Den fremtidige boligefterspørgsel
Unge og ældre vil i de kommende år efterspørge lejeboliger, og kommunerne må forvente, at der bliver brug for endnu flere ejerboliger. Sådan lyder et par bud på fremtiden fra økonom MORTEN SKAK.

Svalegange på udlejningsbyggeri

Privat boligudlejning under lup
En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom HANS SKIFTER ANDERSEN, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark. Selvom den udgør 18 procent af boligmarkedet, er den uudforsket. Indtil nu, hvor omfattende data giver ny viden.

Etageejendom med boliger i København

Forskningsprojekter

Bolig og ulighed

Den anden bolig - delprojekt 3: Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Den private udlejningssektors rolle og vilkår på boligmarkedet

Inefficiencies on the Danish Housing Market

Udviklingen af økonomisk teori for det danske boligmarked

Rapporter

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi.

Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse.

Papers og akademiske artiker

A Role for Non-profit Companies on Rental Housing Markets

A Spatio-Temporal Analyses of Home Ownership

Adaptation investments and homeownership

Determinants of Homeownership in Denmark

Dynamic and Geographic Patterns of Home Ownership

Dynamic and Geographic Variation in Determinant Effects on Home Ownership

Economics of Housing Tenure Choice

En økonomisk model af danske kommunale boligejerrater

Explaining home ownership rates in Danish municipalities

Fattigdom, social eksklusion og boligforhold

Fordelingen af gode og dårlige boligforhold

Interregional migration and housing structure in an East European transition country: A view of Lithuania 2001-2008.

Is the Private Rented Sector an Efficient Producer of Housing Service?

Prisbobler på boligmarkedet

Privat boligudlejning – en glemt boligsektor på vej mod afregulering

Skal boligmarkedet liberaliseres?

Small-Area Variation in Homeownership

Udvikling af modeller for boligejerskab – nogle overvejelser

What determines the preferences for housing tenure? Evidence from Denmark