FORSKERINTERVIEWS: BOLIG OG VELFÆRD

Hjem
Udgivelsen 'BOLIG og VELFÆRD - 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger' formidler resultaterne fra de fem års forskning i Center for Bolig og Velfærd gennem interviews med forskere. Udgivelsen byder læseren på både inspiration og udfordring.
Forside: BOLIG og VELFÆRD - 27 Forskningsprojekter om Danskerne og deres boliger

Udgivelsen henvender sig til de mange forskellige aktører på boligområdet. Den er også velegnet til studerende og til alle, der er interesseret i at få indblik i den nyeste viden inden for boligområdet.

Download hele bogen 'Bolig og Velfærd' (PDF, 5 MB)


Forord ved centerleder Hans Kristensen

Indledning: En forskningsformidlende publikation om bolig og velfærd

Fra Center for Bolig og Velfærd til Center for Boligforskning

Kapitel 1: Drømmen om Hjemmet

Portrætfoto Mark Vacher

Et hjem er noget, man gør
Vi skaber vores hjem, det skaber os, og det bliver en del af os selv. Så meget, at vi mister noget af os selv, hvis hjemmet forsvinder. Sådan lyder nogle af de svar, som antropolog Mark Vacher fandt, da han besøgte forskellige hjem i seks danske forstæder. [vis detaljer]

Collage

Hjemlighed som projekt
Vi strikker, hækler, koger saft og indretter hjem med stor energi og målrettethed. Hjemmet er ikke længere en selvfølgelighed, så vi må skabe det selv. Livsstilshjemmet, der på en meget kompleks måde kan materialisere, hvem vi er. Det faste ståsted, hvorfra vi kan orientere os i kaos. For mennesket er ikke bare et rejsende væsen, lyder det fra cand. mag. Mette Mechlenborg. Jo mere vi bevæger os ud i den globaliserede verden, jo mere har vi behov for den trygge ramme, som hjemmet kan være. [vis detaljer]

Portrætfoto af Inger Sjørslev

Eksotiske parcelhuse
Hvad har et lerklinet langhus i Amazonas at gøre med et parcelhus i Dragør? Og hvor langt er der fra fetichfigurer i Brasilien til den danske familiebolig? Ikke så langt, hvis man spørger antropolog INGER SJØRSLEV, der for nylig har besøgt danske forstadsboliger. [vis detaljer]

Portrætfoto af Helene Hjort Oldrup på metrostation

Bolig både i byen og på landet
Fortællingen om, hvordan tusindvis af mennesker flytter fra byens mørke lejligheder til lys, luft og grønne områder i forstaden er en klassiker i dansk bolighistorie. Den skarpe adskillelse mellem by og land var dengang en realitet. Men forandring er på vej. HELENE OLDRUP rejste til Måløv og videre til Solstriben på Amager for at besøge nybyggerne der. Alle talte de om at bo både tæt ved byen og på landet. [vis detaljer]

Kapitel 2: Boligen gennem livet

Foto af Hans Kristensen

Boligen gennem fire generationer
Med fire generationer født mellem 1920 og 1990 som indgangsvinkel undersøger sociolog HANS KRISTENSEN boligens betydning for danskerne. Turen begynder i ydmyge toværelses lejligheder, går over murermesterhuse, almene boliger, tæt-lav bebyggelser og kollektiver til de parcelhuse, der skød op af mulden i Danmarks-historiens største byggeboom. [vis detaljer]

Fodgængere på sti

Livscyklusgrupper
Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom HANS SKIFTER ANDERSEN og sociolog HANS KRISTENSEN inddeler os i. Målet er at undersøge, hvor vi bor i de forskellige faser af livsforløbet, og hvilke ændringer der er sket gennem de seneste godt 20 år. [vis detaljer]

Luftfoto af parcelhusområde

To generationer vælger parcelhuset
Parcelhuset var en ny mulighed for efterkrigsgenerationen, der voksede op med dårlige boligforhold. Og spørger man deres børn, foretrækker de også parcelhuset som den bedste ramme om det gode liv. Sociolog CECILIE JUUL JØRGENSENS undersøgelse af de to generationers boligkarriere er også et opgør med den klassiske sociologi. Ifølge forskeren har den koncentreret sig om rent menneskelige relationer og ganske glemt relationen mellem mennesker og ting. Men hvis vi skal undgå øde boligområder, hvor styring står i vejen for, at livet kan leves, er en øget sensitivitet over for forholdet mellem bolig og menneske nødvendig. [vis detaljer]

Indrammet luftfoto af slægtsgård

Arv og ejendom
Familien er en vulkan. Neden under overfladen ulmer generationernes forskellige opfattelser af arv, ejendom og værdier. Når udbrud sjældent sker, er det ifølge antropolog INGER SJØRSLEV fordi, vi har lært at omgås de svære emner med tavshed og hensynsfuldhed. [vis detaljer]

Kirsten Gram-Hanssen

Flere og flere bor alene
Antallet af mennesker, der bor alene, er stigende i Danmark. I dag består knap 40 procent af alle husstande af én person, og især antallet af 30–60-årige, der bor alene, vokser markant. Og der er langt fra tv-seriernes singlestjerner på høje hæle til det billede af de aleneboende, som seniorforsker KIRSTEN GRAM-HANSSEN beskriver her. [vis detaljer]

Garage, bolig, skyer på himmel

Skilsmisser skaber boligproblemer
Interviews med mænd og kvinder, der har været igennem en skilsmisse, og data om 42.000 par, der flyttede fra hinanden i løbet af et år, er udgangspunktet for seniorforsker KIRSTEN GRAM-HANSSENS forskning i, hvad der sker, når skilsmissen splitter hjemmet ad. [vis detaljer]

Ældre mand på bænk

Ældres flytninger
Seniorforsker GEORG GOTTSCHALK, SBi, og docent Eigil Boll Hansen, AKF har undersøgt ældres mobilitet. Hvilke ældre overvejer at flytte – og hvilke ældre flytter? Hvilke grunde har de, der flytter, og de, der ikke flytter? Hvad fremmer sandsynligheden for flytninger? Er der forskelle mellem forskellige aldersgrupper og mellem dem, der bor i vækstområder og stagnationsområder? [vis detaljer]

Jørgen Elm Larsen

Uligheder på boligområdet
Er du fattig, er der også stor sandsynlighed for, at din bolig er dårlig. At du er mere udsat for støj, kulde og andre gener i boligen, at dit helbred er dårligt – og at du er mere nervøs for vold i boligområdet. Sådan lyder hovedkonklusionen i sociolog Jørgen Elm Larsens undersøgelse af uligheder på boligområdet. [vis detaljer]

Ældre landejendom i åbent, snedækket landskab

Natur og billige kvadratmeter
Luk og sluk dem, lyder det af og til, når talen falder på de danske yderområder, der lider af fraflytning, nedslidte huse og dårlig infrastruktur. Men nogle steder er der god grund til at finde veje til ny udvikling i stedet. Cand. scient. Helle Nørgaard kvalificerer debatten med sin undersøgelse af, hvorfor tilflyttere vælger at bosætte sig i yderområder. [vis detaljer]

Kapitel 3: Marked og styring

Morten Skak

Den fremtidige boligefterspørgsel
Unge og ældre vil i de kommende år efterspørge lejeboliger, og kommunerne må forvente, at der bliver brug for endnu flere ejerboliger. Sådan lyder et par bud på fremtiden fra økonom MORTEN SKAK. [vis detaljer]

Boligkrisen påvirker ikke drømmen om hus
En ny undersøgelse af sociolog HANS KRISTENSEN og civil-ingeniør og økonom HANS SKIFTER ANDERSEN viser, at drømmen om eget hus er uændret stærk. Færre unge familier bor i eget hus nu end for 30 år siden – men de drømmer om det næsten alle sammen. Ligesom resten af befolkningen. Undersøgelsen tyder på, at vi i fremtiden må forvente øget efterspørgsel på ejerboliger. [vis detaljer]

Bil holdende i garage i parcelhuskvarter

Parcelhusets tidsalder
Det privatejede parcelhus i form af et fritliggende enfamiliehus er danskernes foretrukne boligform, og det udgør godt 40% af de 2,5 millioner danske boliger. Men sådan har det ikke altid været, og derfor kan det også sagtens ændre sig i fremtiden, mener økonom HEDVIG VESTERGAARD. I 30 år har hun studeret tal om danskernes boliger, og hun ser parcelhuset som en ret ny boligform, der er med til at gøre boligmarkedet usmidigt og svært at komme ind på. [vis detaljer]

Svalegange på udlejningsbyggeri

Privat boligudlejning under lup
En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom HANS SKIFTER ANDERSEN, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark. Selvom den udgør 18 procent af boligmarkedet, er den uudforsket. Indtil nu, hvor omfattende data giver ny viden. [vis detaljer]

Maja Hoyer foran andelsboligbyggeri

Andelsboligen mellem marked og fællesskab
Tidligere var det nødvendigt at stå på venteliste eller at overtage en andelslejlighed fra venner eller familie for at komme ind i andelsboligforeningernes fællesskab. Men så steg andelskronen, og andele begyndte at blive solgt til markedets tårnhøje priser – indtil boblen brast. Transformationen er endnu i gang. Antropolog MAJA HOJER BRUUN beskriver de nye tider, hvor økonomiske hensyn skal sameksistere med venskaber og værdier. [vis detaljer]

Kvinde med slør går på gangsti i boligområde, foran stort gavlmaleri

Forny den almene boligsektor
Mange af det moderne samfunds sociale udfordringer koncentreres i den almene boligsektor. Derfor er sektoren nødt til at udvikle nye løsninger på komplekse problemer sammen med stat og kommuner. Cand.scient.adm. LARS A. ENGBERG vurderer, at den moderniseringsproces kan inspirere mange andre politikområder. [vis detaljer]

Facade med paraboler i almennyttigt boligbyggeri

Opgør med de stramme regler
Navneskilte med arabiske bogstaver, døre i forskellige farver, forhaver og pyntede opgange. Antropolog MARK VACHERS forskning viser, at selv små forandringer kan forbedre flygtninge og indvandreres boligforhold i det almene boligbyggeri – også de steder, der beskrives som ghettoer. Men det kræver, at boligselskaber og arkitekter tænker nyt. [vis detaljer]

Birgitta Gomez Nielsen

Boligopolitikken forandres uden reformer
Kan man bedrive politik uden store reformer? Ja, lyder svaret fra cand. scient. pol. BIRGITTA GOMEZ NIELSEN, der har undersøgt dansk boligpolitik fra 2001 til 2009. Hun påviser administrative greb, som forandrer boligpolitikken, selvom den er fastholdt i en skruestik af interessemodsætninger. [vis detaljer]

Kapitel 4: Boligens rum

Peder Duelund Mortensen

Den situationsbestemte bolig
”Hvad gør I ved jeres bolig? – Og hvad gør boligen ved jer?” De to spørgsmål stillede arkitekt PEDER DUELUND MORTENSEN til beboerne i tre nyere bebyggelser i hovedstadsområdet. Målet var at undersøge, om arkitekter kan udvikle fleksible boliger med plads til beboernes egne valg – uden at den arkitektoniske standard falder. Svaret er et ja – med visse forbehold. [vis detaljer]

Interiør

På ekspedition i boligens rum
De værdiskred, der ruller op igennem det 20. århundrede, kan aflæses i vores boliger, og de nye tendenser i boligbyggeriet fortæller historierne om vores tid. Men hvor fører de nye strømninger i boligbyggeriet hen ? Arkitekt CLAUS BECH-DANIELSEN søger svar i byernes og boligens historie. Han undersøger køkkener og badeværelser igennem 100 år, studerer boligtegninger og arkitektkonkurrencer og forsker i hygiejne-bevægelsen og modernismen, kernefamilien og kollektivet. [vis detaljer]

Glasfacade aften med lys (1)

Livet i glashusene
Vi både bor og arbejder bag glas. Antropolog MARIE STENDER har besøgt husene, hvor grænsen mellem offentligt og privat rum glider og forandrer sig, når vi kan kigge ind på det private liv – og uhindret ud på byens liv. Glashusene bygger på en forestilling om, at en åben arkitektur modsvares af en åben mentalitet. At synlighed betyder liv, og at uden hækken lever vi mere frit. Men måske er det en illusion? [vis detaljer]

Kapitel 5: Den anden bolig

Sommerhus

Sommerhuse - ressource og udfordring
De fleste af de godt 250.000 danske sommerhuse er ejet af borgere over 45 år, der i forvejen ejer deres helårsbolig. Men drømmen om sommerhuset lever hos mange andre, og de fleste vil have velholdte, moderne huse – gerne midt i naturen. Det viser en ny undersøgelse af arkitekt ANNE-METTE HJALAGER, der også peger på, at det haster med planlægningen, hvis vi både vil bevare naturen og fastholde turisternes interesse. [vis detaljer]

Sommerhus i klitlandskab

En ny hjemlighed
Ideen om, hvad et sommerhus er, kan i Danmark føres tilbage til 1800-tallet, hvor borgerskabet flyttede på landet om sommeren for at komme væk fra den travle by og tæt på naturen. Ny forskning fra arkitekt CLAUS BECH-DANIELSEN og seniorforsker KIRSTEN GRAM-HANSEN viser, at også nutidens huse er skabt til afslapning, nærvær og naturoplevelser. [vis detaljer]

Når hverdagen flytter i sommerhus
Terrassen lukkes af, pyntesten og kviste udskiftes med malerier og fotografier, og så forventes det af gæster, at de går i bad, når de har overnattet. Når sommerhuset bliver til helårsbolig, forandres ikke bare huset men også adfærden i det, viser antropolog MARK VACHERS forskning. [vis detaljer]

Sofie Kyllesbech

Feriebolig i udlandet
Terrasser på 80 kvadratmeter. Hemmelige olivenlunde, udsigter, lokale skikke, sol og varme. Danskernes liv i ferieboliger i Thailand, Italien og Spanien er eksotisk, autentisk og genkendeligt. Men da antropologistuderende SOFIE KYLLESBECH besøgte dem, blev det tydeligt, at meget mere er på spil, og at boligen i det fremmede bliver udgangspunktet for et andet møde med verden. [vis detaljer]