BOLIGPOLITIK

Hjem
Hvilke muligheder har politikerne for at regulere boligmarkedet gennem styring og planlægning? Hvordan skabes et fordelagtigt samspil mellem politikere, embedsmænd, græsrødder og beboere? Hvilke forskelle er der på de mål, som hhv. lokal- og landspolitikere forfølger i forhold til boliger og boligpolitik?
På denne side:
- Forskerinterviews

- Forskningsprojekter
- Rapporter
- Papers og artikler
Birgitta Gomez Nielsen

Boligopolitikken forandres uden reformer
Kan man bedrive politik uden store reformer? Ja, lyder svaret fra cand. scient. pol. BIRGITTA GOMEZ NIELSEN, der har undersøgt dansk boligpolitik fra 2001 til 2009. Hun påviser administrative greb, som forandrer boligpolitikken, selvom den er fastholdt i en skruestik af interessemodsætninger.

Kvinde med slør går på gangsti i boligområde, foran stort gavlmaleri

Forny den almene boligsektor
Mange af det moderne samfunds sociale udfordringer koncentreres i den almene boligsektor. Derfor er sektoren nødt til at udvikle nye løsninger på komplekse problemer sammen med stat og kommuner. Cand.scient.adm. LARS A. ENGBERG vurderer, at den moderniseringsproces kan inspirere mange andre politikområder.

Ældre landejendom i åbent, snedækket landskab

Natur og billige kvadratmeter
Luk og sluk dem, lyder det af og til, når talen falder på de danske yderområder, der lider af fraflytning, nedslidte huse og dårlig infrastruktur. Men nogle steder er der god grund til at finde veje til ny udvikling i stedet. Cand. scient. Helle Nørgaard kvalificerer debatten med sin undersøgelse af, hvorfor tilflyttere vælger at bosætte sig i yderområder.

Facade med paraboler i almennyttigt boligbyggeri

Opgør med de stramme regler
Navneskilte med arabiske bogstaver, døre i forskellige farver, forhaver og pyntede opgange. Antropolog MARK VACHERS forskning viser, at selv små forandringer kan forbedre flygtninge og indvandreres boligforhold i det almene boligbyggeri – også de steder, der beskrives som ghettoer. Men det kræver, at boligselskaber og arkitekter tænker nyt.

Bil holdende i garage i parcelhuskvarter

Parcelhusets tidsalder
Det privatejede parcelhus i form af et fritliggende enfamiliehus er danskernes foretrukne boligform, og det udgør godt 40% af de 2,5 millioner danske boliger. Men sådan har det ikke altid været, og derfor kan det også sagtens ændre sig i fremtiden, mener økonom HEDVIG VESTERGAARD. I 30 år har hun studeret tal om danskernes boliger, og hun ser parcelhuset som en ret ny boligform, der er med til at gøre boligmarkedet usmidigt og svært at komme ind på.

Svalegange på udlejningsbyggeri

Privat boligudlejning under lup
En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom HANS SKIFTER ANDERSEN, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark. Selvom den udgør 18 procent af boligmarkedet, er den uudforsket. Indtil nu, hvor omfattende data giver ny viden.

Dame læser bog i rækkehusområde med rig bevoksning omkring hendes lille terrasse

Forskningsprojekter

Attraktive enfamiliehuse i vækstcentrenes forstæder

Boligvelfærd, boligmønstre og social arv blandt danske børnefamilier

En ny tids boligpolitik?

Integration og Bolig

Markedsorientering og organisationsudvikling i den almene boligsektor

"New Cosmopolitanism" og socialt udsatte boligområder i Danmark

Tilflytning og bosætning i udkantsområder

Udbuddet af byggegrunde i Danmark

Rapporter

En forhandlet løsning - En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark

Flygtninge og indvandrere i den almene boligsektor

Tegn der overskrider. Bedre boligforhold for flygtninge/indvandrere i almene boligbyggerier.

The Hidden Politics of a Haunted Sector, Retrenchment in Danish Housing Policy 2001-2009

Papers og akademiske artiker

Single-family detached housing – two Danish case studies. Single-family detached Housing: a branch of paradise or a problem? Part II

Altering expectations to affordable housing in the city of Copenhagen: ’5x5’ – Virtuous and Viscous?

Anmeldelse af Bente Bjørnholt, Jørgen Goul Andersen og Henrik Lolle (red.): Bag kullissen i konstruktionen af kvalitet

Anmeldelse af Lars Svenning Andersen, Per Nikolaj Bukh, Jens Møller og Eva Sørensen (red.): Udsyn og fremsyn. En jubilæumsbog om Djøferne

Attraktive enfamiliehusområder i vækstcentrenes forstæder - hvad ved vi?

Bosætning i yderområder

Den gode bolig - Hvordan skal vi bo i fremtiden?

Den uansvarlige boligpolitik.

Er indvandrernes bosætningsmønster et samfundsproblem?

Fremtiden for de almene boliger

Fremtidens boligbehov og bosætning

Futures of rural and peripheral areas – policies, discourses and strategies

Ghettoer bliver økonomisk kampzone. Analyse

Housing and planning: Changing roles for state and municipalities

Hus med have!

Integration through Housing

Kommunal Boligpolitik - boligpolitikkens genopstandelse?

Krevi: Både og

Mellem inklusion og eksklusion: VK-regeringen og den almene boligsektor i et netværksstyringsperspektiv

Mere kvalitet for pengene

Present and Future Housing Problems in Denmark – and predictable Changes in Housing Policy

Single-family Detached Housing: A Branch of Paradise or A Problem

Socialpolitik og boligforhold

Styrk kampen mod ghettoisering

The Wobbly Pillar Revisited. Theorizing welfare state and housing policy: The case of Denmark

Trade and value developments in the Danish second-home sector: implications for tourism policies

Udenlandske erfaringer - Den almene boligsektors fremtid

Udsatte boligområder - en økonomisk kampzone

Velfærd og bolig – behov for reformer?