BOLIGTYPER

Hjem
Hvilke særlige kvaliteter, muligheder og udfordringer gælder for forskellige boligtyper, fx parcelhuse, lejligheder og sommerhuse? Hvilke boliger kommer der større efterspørgsel efter i fremtiden? Hvordan spiller ejerformen ind på beboernes forhold til deres bolig? Er der helt nye boligtyper på vej? Og hvorfor anskaffer vi os flere huse i Danmark og i udlandet?
På denne side:
- Forskerinterviews

- Forskningsprojekter
- Rapporter
- Papers og artikler
Maja Hoyer foran andelsboligbyggeri

Andelsboligen mellem marked og fællesskab
Tidligere var det nødvendigt at stå på venteliste eller at overtage en andelslejlighed fra venner eller familie for at komme ind i andelsboligforeningernes fællesskab. Men så steg andelskronen, og andele begyndte at blive solgt til markedets tårnhøje priser – indtil boblen brast. Transformationen er endnu i gang. Antropolog MAJA HOJER BRUUN beskriver de nye tider, hvor økonomiske hensyn skal sameksistere med venskaber og værdier.

Morten Skak

Den fremtidige boligefterspørgsel
Unge og ældre vil i de kommende år efterspørge lejeboliger, og kommunerne må forvente, at der bliver brug for endnu flere ejerboliger. Sådan lyder et par bud på fremtiden fra økonom MORTEN SKAK.

Peder Duelund Mortensen

Den situationsbestemte bolig
”Hvad gør I ved jeres bolig? – Og hvad gør boligen ved jer?” De to spørgsmål stillede arkitekt PEDER DUELUND MORTENSEN til beboerne i tre nyere bebyggelser i hovedstadsområdet. Målet var at undersøge, om arkitekter kan udvikle fleksible boliger med plads til beboernes egne valg – uden at den arkitektoniske standard falder. Svaret er et ja – med visse forbehold.

Sommerhus i klitlandskab

En ny hjemlighed
Ideen om, hvad et sommerhus er, kan i Danmark føres tilbage til 1800-tallet, hvor borgerskabet flyttede på landet om sommeren for at komme væk fra den travle by og tæt på naturen. Ny forskning fra arkitekt CLAUS BECH-DANIELSEN og seniorforsker KIRSTEN GRAM-HANSEN viser, at også nutidens huse er skabt til afslapning, nærvær og naturoplevelser.

Sofie Kyllesbech

Feriebolig i udlandet
Terrasser på 80 kvadratmeter. Hemmelige olivenlunde, udsigter, lokale skikke, sol og varme. Danskernes liv i ferieboliger i Thailand, Italien og Spanien er eksotisk, autentisk og genkendeligt. Men da antropologistuderende SOFIE KYLLESBECH besøgte dem, blev det tydeligt, at meget mere er på spil, og at boligen i det fremmede bliver udgangspunktet for et andet møde med verden.

Kirsten Gram-Hanssen

Flere og flere bor alene
Antallet af mennesker, der bor alene, er stigende i Danmark. I dag består knap 40 procent af alle husstande af én person, og især antallet af 30–60-årige, der bor alene, vokser markant. Og der er langt fra tv-seriernes singlestjerner på høje hæle til det billede af de aleneboende, som seniorforsker KIRSTEN GRAM-HANSSEN beskriver her.

Kvinde med slør går på gangsti i boligområde, foran stort gavlmaleri

Forny den almene boligsektor
Mange af det moderne samfunds sociale udfordringer koncentreres i den almene boligsektor. Derfor er sektoren nødt til at udvikle nye løsninger på komplekse problemer sammen med stat og kommuner. Cand.scient.adm. LARS A. ENGBERG vurderer, at den moderniseringsproces kan inspirere mange andre politikområder.

Når hverdagen flytter i sommerhus
Terrassen lukkes af, pyntesten og kviste udskiftes med malerier og fotografier, og så forventes det af gæster, at de går i bad, når de har overnattet. Når sommerhuset bliver til helårsbolig, forandres ikke bare huset men også adfærden i det, viser antropolog MARK VACHERS forskning.

Interiør

På ekspedition i boligens rum
De værdiskred, der ruller op igennem det 20. århundrede, kan aflæses i vores boliger, og de nye tendenser i boligbyggeriet fortæller historierne om vores tid. Men hvor fører de nye strømninger i boligbyggeriet hen ? Arkitekt CLAUS BECH-DANIELSEN søger svar i byernes og boligens historie. Han undersøger køkkener og badeværelser igennem 100 år, studerer boligtegninger og arkitektkonkurrencer og forsker i hygiejne-bevægelsen og modernismen, kernefamilien og kollektivet.

Bil holdende i garage i parcelhuskvarter

Parcelhusets tidsalder
Det privatejede parcelhus i form af et fritliggende enfamiliehus er danskernes foretrukne boligform, og det udgør godt 40% af de 2,5 millioner danske boliger. Men sådan har det ikke altid været, og derfor kan det også sagtens ændre sig i fremtiden, mener økonom HEDVIG VESTERGAARD. I 30 år har hun studeret tal om danskernes boliger, og hun ser parcelhuset som en ret ny boligform, der er med til at gøre boligmarkedet usmidigt og svært at komme ind på.

Sommerhus

Sommerhuse - ressource og udfordring
De fleste af de godt 250.000 danske sommerhuse er ejet af borgere over 45 år, der i forvejen ejer deres helårsbolig. Men drømmen om sommerhuset lever hos mange andre, og de fleste vil have velholdte, moderne huse – gerne midt i naturen. Det viser en ny undersøgelse af arkitekt ANNE-METTE HJALAGER, der også peger på, at det haster med planlægningen, hvis vi både vil bevare naturen og fastholde turisternes interesse.

2-etagers boligbyggeri, modernistisk stil, grønne omgivelser.

Forskningsprojekter

Aleneboendes boligbehov

Attraktive enfamiliehuse i vækstcentrenes forstæder

Boligliv på tværs af grænser - danskeres anden bolig i udlandet

Den anden bolig - delprojekt 1: Bevæggrunde for at have flere boliger

Den anden bolig - delprojekt 2: Sommerhuskvarterer og deres beboere

Den anden bolig - delprojekt 3: Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Den anden bolig - delprojekt 4: Boligliv på tværs af grænser

Den private udlejningssektors rolle og vilkår på boligmarkedet

Den situationsbestemte bolig

Efterspørgslen efter parcelhuse i fremtiden

Fokus på de meget ældre fra 75+

Leje, eje, andel - om at praktisere ejerskab og ejendom

LYS - en antropologisk undersøgelse af, hvordan mennesker anvender lys og intelligent lysteknologi i deres hverdag

Markedsorientering og organisationsudvikling i den almene boligsektor

Nye strømninger i boligbyggeriet

Rapporter

Aleneboendes boligbehov: En kvantitativ analyse af husstande bestående af én person

Boligliv på tværs af grænser. Antropologiske perspektiver på danskeres ferieboliger i Spanien, Italien og Thailand

Byboliger i forandring. Etablering af nye byboliger i den eksisterende bygningsmasse

Fokus på de meget ældre 75+

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Housing in Denmark

Hverdagslivets kritik: Økosamfund i Danmark. Ph.D.-afhandling

Learning from the summer house

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi.

Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse.

Sommerhuse i Danmark. Hvem har dem og hvordan bruges de?

Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren

Papers og akademiske artiker

Single-family detached housing – two Danish case studies. Single-family detached Housing: a branch of paradise or a problem? Part II

A Role for Non-profit Companies on Rental Housing Markets

A short note on the non-increasing homeownership rate in Denmark

A study of Residential Mobility of older people in rural and urban areas in Denmark

At finde hjem i planlægning

Attraktive enfamiliehusområder i vækstcentrenes forstæder - hvad ved vi?

Boligformer påvirker din sociale ansvarlighed

BOLIGLIV PÅ TVÆRS AF GRÆNER. Om danskeres liv i og med en anden bolig i udlandet

Den gode bolig - Hvordan skal vi bo i fremtiden?

Det gode liv i parcelhuset – segregering på solsiden

Dwellings Defined by Situations.

Economics of Housing Tenure Choice

Fra Bauhaus til San Ramon: Form follows function follows

Fremtiden for de almene boliger

Geographic and Dynamic Heterogeneity of Home Ownership

Home is where the entertainment is

House Vocation: The social and the material in Danish single family houses

Housing, Sociality and Materiality – an investigation into the social topologies of the Danish single-family home

Hus med have!

Hvad bestemmer ejerboligandelen i danske kommuner?

In and Out of the House. Housing Hau in Sønderborg and Frederikssund.

Is the Private Rented Sector an Efficient Producer of Housing Service?

Konklusioner: Hvordan vil vi leve og bo i fremtiden

Kriminalitet og andelen af boligejere i lokalområdet – er der en sammenhæng?

One-person households - a growing challenge for sustainability and housing policy

Paradoxical places, ambivalent emotions: Suburban housing in cosmopolitan and metropolitan space.

Planlæggernes tættere byer og befolkningens anakronistiske boligønsker

Renovering af almene boliger – Sporene skræmmer

Researching people, housing areas and transport: methodology in complex times

San Ramon’. En amerikansk thriller fra 2009.

Second homes – another life in another Suburbia : A study on architectural design and cultural ideals related to Danish summerhouses

Single-family Detached Housing: A Branch of Paradise or A Problem

Situations of Dwelling – Dwellings Suiting Situations

Slå rod...eller flyv frit

Solo Living – the meaning of home for persons living alone

Sommerhuset - om at komme ud og væk og være sammen.

TBA-Architecture, temahæfte om danske boligeksempler

The fascination of the single family house

The house as moral value. Practising gender and generation in Danish single-family houses.

Trade and value developments in the Danish second-home sector: implications for tourism policies

Udvikling af modeller for boligejerskab – nogle overvejelser

Wohnungen je nach Gebrauch.