IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT

DEN ANDEN BOLIG - DELPROJEKT 1: BEVÆGGRUNDE FOR AT HAVE FLERE BOLIGER

Hjem

Det bliver stadigt mere populært og almindeligt at have sommerhus eller på anden måde at have flere boliger og desuden spores der en tendens til at disse boliger i højere grad bruges også som mere permanente boliger. Der er ca. 220.000 sommerhuse og ca. 62.000 kolonihavehuse i Danmark. Dertil kommer at danskere ejer ca. 200.000 huse/boliger i udlandet. I gennemsnit betyder det, at ca. hver femte husstand har to boliger. I et samfundsperspektiv har dette betydning for den regionale udvikling i landet, for kommunernes planlægning samt for et øget ressource og miljøforbrug i forbindelse med at flere boliger står permanent parat og venter på beboeren. 

Delprojekt 1 skal afdække bevæggrunde for at have flere boliger, og at forstå hvordan boligerne bruges, og hvad de betyder for beboerne i forhold til den primære bolig. Har sommerhuslivet udviklet sig fra ubekymret afslapning i det lille, primitive, uisoleret træhus på en vildtvoksende naturgrund, til forpligtende hjemmearbejde i en pendant til helårsboligen med centralvarme, sauna, tæt-klippet græsplæne og internetadgang? Eller er de oprindelige ideer bibeholdt? Besvarelsen af dette spørgsmål kræver en antropologisk/sociologisk tilgang.

Se også delprojekt 2

Emneord

Boligens betydning, Boligtyper, Vækstcentre og yderområder

Faser

  1. Forberedelse: detaljeret planlægning af såvel hele projektet som af delprojekt 1, samt litteraturstudier.
  2. Kvalitativ dataindsamling: Antropologisk feltarbejde i udvalgte sommerhusområder i Danmark, og blandt ejere af boliger i udlandet. Indledende analysearbejde.
  3. Sammenfattende analyse: Udarbejdelse af sammenfattende rapport fra delprojekt 1.

Tidsplan

Ad. 1) Forberedelse gennemføres januar - februar 2008. 
Ad. 2) Kvalitativ dataindsamling gennemføres februar - september 2008.
Ad. 3) Sammenfattende analyse gennemføres oktober - december 2008. 

Bevilling

546.000 kr.

Projektleder

Mark Vacher