DEN GODE BOLIG - HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

Hjem

Essaysamling om hvordan man i fremtiden skaber attraktive by- og boligmiljøer - forstået i bred forstand, fx i forhold til:

  • Transport og tilgængelighed
  • Kulturliv
  • Uddannelsesmuligheder
  • Sociale forhold
  • Tryghed og sikkerhed
  • Boligudformning
  • Bymiljø og landskabelige omgivelser