THE WOBBLY PILLAR REVISITED. THEORIZING WELFARE STATE AND HOUSING POLICY: THE CASE OF DENMARK

Hjem

Boligpolitik var oprindeligt én af velfærdssamfundets fem søjler. De andre var offentlig sundhed, uddannelse, social sikkerhed og beskæftigelse. Senere har man stillet spørgsmål til disse søjlers fortsatte vigtighed, især boligpolitikken.

Formålet med dette paper er at rekonceptualisere velfærdssamfundets teoretiske grundlag, især med fokus på boligpolitikken.