SINGLE-FAMILY DETACHED HOUSING: A BRANCH OF PARADISE OR A PROBLEM

Hjem

Dette bogbidrags tema er den historiske og den nuværende situation for enfamiliehuse i danske byer og forstæder.

Det beboerejede enfamiliehus har længe været den foretrukne boligform i Danmark, især siden midten af det 20. århundrede. Men samtidig har arkitekter og planlægger stillet spørgsmål til fremtiden for denne boligform. Der er en bekymring over efterspørgslen efter denne boligform i fremtiden.

Vi har brug for at vide mereom den potentielle rolle, som lokalplaner og anden regulering kan spille i forhold til at tilpasse eksisterende boligområder til fremtidige behov. Formålet med kapitlet er at belyse nogle af disse forhold for parcelhuse i Danmark.