IGANGVÆRENDE PH.D.-PROJEKT

LEJE, EJE, ANDEL - OM AT PRAKTISERE EJERSKAB OG EJENDOM

Hjem

Projektet består i en antropologisk undersøgelse af forskellige ejerformer: ejerboliger, andels- og lejeboliger, med udgangspunkt i beboerne og deres hverdagsliv. Undersøgelsen tilstræber at afdække komplekse sammenhænge mellem ejendomsrettigheder og praktiseret ejerskab.

Hovedvægten i projektet lægges på andelsboligerne, der som ejermæssig mellemform kan belyse boligmarkedet, ejendom og ejerskab. Der vil blive set på, hvorledes de ændringsprocesser, som andelsboligens øgede markedsgørelse igennem det seneste årti har indebåret, påvirker beboernes oplevelse af at eje noget. Og på betydningen af de formelle ejendomsrettigheder for følelsen af og praktiseringen af ejerskab. Endelig vil det blive analyseret, hvilken rolle sociale fællesskaber, identitet, skabelsen af hjem og menneskers relationer til ting og steder over tid, spiller.

Projektet vil empirisk fokusere på to boligområder i Hovedstadsområdet, hvor andelsboligforeningerne ligger side om side med leje- og ejerboliger. Der vil blive taget ca. 10 kvalitative interview i andelsboligforeningerne, og 5 yderligere i henholdsvis leje- og ejerboligerne. Der ud over vil feltarbejdet følge møder og strukturelle forandringer i i alt 10-12 andelsboligforeninger.

Emneord

Boligens betydning, Boligkarriere, Boligtyper

Faser

  1. Litteraturstudier og ph.d. kurser
  2. Feltarbejde
  3. Analyse af feltdata, undervisning og ph.d. kurser
  4. Udlandsophold
  5. Færdigskrivning af afhandling

Tidsplan

Ad. 1)  Litteraturstudier: Gennemføres efterår/vinter 2007/08
Ad. 2)  Feltarbejde: Gennemføres forår/sommer 2008 og forår/sommer 2009
Ad. 3)  Analyse af feltdata mv.: Gennemføres efterår/vinter 2008/09
Ad. 4)  Udlandsophold: Gennemføres efterår/vinter 2009/10
Ad. 5)  Færdigskrivning af afhandling: Gennemføres forår/sommer 2010

Bevilling

1.530.000 kr.

Projektleder

Maja Hojer Bruun