FATTIGDOM, SOCIAL EKSKLUSION OG BOLIGFORHOLD

Hjem

Artiklen belyser, hvordan boligforholdene for fattige og socialt ekskluderede i Danmark har udviklet sig i perioden fra 1976 til
2000.

Boligforholdene udgør en helt afgørende markør på socioøkonomiske uligheder i det danske samfund. Dem, der er fattige, socialt
ekskluderede og som har et dårligt helbred, har langt ringere boligforhold end andre, og der er en klar intersektionalitet mellem forskellige, sårbare socioøkonomiske positioner.

Artiklen giver et samlet overblik over økonomiske, sociale og boligstandardmæssige uligheder mellem dels ejere og lejere og
dels mellem fattige og socialt ekskluderede og resten af befolkningen.