FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

Hjem

I denne rapport præsenteres resultatet af en antropologisk undersøgelse af boligensbetydning for flygtninge/indvandrere i den almene boligsektor.

Undersøgelsen havde særligt fokus på flygtninge og indvandreres dagligliv og oplevelser i den almene boligsektor, fordi ca. 60% af de etniske minoriteter i Danmark bor i almennyttige lejeboliger. Til sammenligning bor mindre end 20% af den danske befolkning i denne boligform.

Undersøgelsen er koncentreret til de større danske byer, da der er en udpræget tendens til at flygtninge og indvandrere bor der. Således bor 64% af alle flygtninge og indvandrere i Hovedstadsområdet, Odense, Århus eller Ålborg, mens dette kun er tilfældet for mindre end 40% af befolkningen af dansk oprindelse.

Spørgsmålet er imidlertid, hvad det vil sige at bo som flygtning/indvandrer i dansk alment boligbyggeri? Hvilke er præmisserne, og hvordan har de indflydelse påbeboernes dagligliv? Og er der oplagte forhold i den almene boligsektor, der børændres - eller som der netop ikke skal laves om på? Det giver denne rapport en række svar på.

Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Center for Bolig og Velfærd, så længe lager haves.