FORORD TIL UDGIVELSEN 'BOLIG OG VELFÆRD'

Hjem

Boligen fylder mere i vores liv end nogensinde. I den private økonomi, i samfundsøkonomien, i medierne, i vores bevidsthed og i kvadratmeter. Men forskningen i den private ejerbolig har været fraværende gennem årtier i Danmark. Det var Realdania Forsknings ønske, med dannelsen af Center for Bolig og Velfærd i 2005, at skabe et dynamisk tværfagligt forskningscenter, hvor en lang række forskellige forskere fik muligheden for at fordybe sig i den danske bolig.

Forløbet har været vellykket. Forskningsaktiviteten har været høj, så centret fortsætter sit virke fra sommeren 2010 som Center for Boligforskning forankret på Statens Byggeforskningsinstitut.

Denne publikation formidler resultaterne fra de fem års forskning i Center for Bolig og Velfærd. Målet er at videregive de centrale forskningsresultater til kommunalt ansatte, politikere, ansatte i boligselskaber, arkitekter, planlæggere og ejendomsmæglere. Men publikationen er også velegnet til studerende og til alle, der er interesseret i at få indblik i den nyeste viden inden for boligområdet.

Jeg ønsker her at rette en stor tak til centrets forskere, der gennem de fem år ud fra deres forskning har bidraget med rapporter, videnskabelige artikler, talrige papers og debatindlæg i døgnmedierne. Alt kan downloades fra hjemme-siden www.bovel.dk.

I denne publikation præsenteres det omfattende materiale fra 27 af centrets forskningsprojekter til inspiration og udfordring for de mange forskellige aktører på boligområdet.

God fornøjelse med publikationen.


HANS KRISTENSEN

 


Tilbage til indholdsfortegnelse