INDLEDNING: EN FORSKNINGSFORMIDLENDE PUBLIKATION OM BOLIG OG VELFÆRD

Hjem

FEM ÅRS FORSKNING
Gennem fem år har godt 40 forskere i Center for Bolig og Velfærd søgt svar på en lang række centrale spørgsmål om boligens betydning i vores liv. Hvilken rolle spiller boligen gennem livet? Hvad er et hjem, og hvordan ser moderne hjemlighed ud? Hvilke krav og ønsker til boligen har vi i dag – og i morgen? Hvorfor vil vi eje flere huse? Og hvad med dem, der ikke har råd til at købe en bolig? Hvorfor drømmer 8 ud af 10 danskere om et enfamiliehuse med have? Hvad sker der med boligen, når vi bliver skilt? Hvorfor bor flere og flere alene?

Svarene på de spørgsmål og mange flere findes i denne publikation, hvor vi  kommer vidt omkring; Fra fyrværkeriulykken i Seest til dobbeltmurede ferieboliger i Thailand. Fra forstædernes parcelhuse til bestyrelsesmødet i andelsforeningen. Fra Solstriben på Amager og glashuse i storbyen til navneskiltene i de almene boliger. Fra moderne badeværelser i fleksible ejerlejligheder til kurvestolen i sommerhuset. Fra livet som aleneboende til moralske overvejelser om arv og forældrekøb. Tilbage til 1800-tallets ferieboliger og efterkrigstidens boligmangel til et besøg i fremtiden. Fra politiske beslutningsprocesser og styringsdialoger til boligkriser og livskriserne fattigdom og skilsmisse. Vi kommer ind bag hækken og på besøg hos beboerne, der deler ud af historierne om livet i den private bolig. Og vi kommer op i helikopteren og iagttager det danske boligmarked derfra.

Denne publikation er en bestræbelse på at fange boligen ind og beskrive den fra alle mulige vinkler. At rumme den velvidende at vi aldrig bliver færdige. Heldigvis. Boligen er en konstant kilde til nysgerrighed, undren, overraskelse og antagelser, der må undersøges og udforskes nærmere, og flere af forskningsprojekterne fortsætter da også i de kommende år.

FEM HOVEDKAPITLER
Publikationen er inddelt i fem hovedkapitler:
1.    Drømmen om hjemmet
2.    Boligen gennem livet
3.    Marked og styring
4.    Boligens rum
5.    Den anden bolig

Hovedkapitlerne indledes med en kort introduktion, og hvert kapitel afrundes med korte oplysninger om den enkelte forsker. Her findes også henvisninger til de relevante videnskabelige tekster, som forskeren har udarbejdet. En stor del af dem findes på hjemmesiden www.bovel.dk, hvor vi på forsiden har etableret et direkte link til den samling tekster, som de 27 forskningsprojekter refererer til.

Forskernes egne tekster rummer naturligvis en langt mere nuanceret og grundig formidling af stoffet, end denne publi--kation kan og skal gøre. Teoretiske dybder, mange inspirerende nye veje og diskussioner om andre forskeres behandling af det konkrete emne. Litteraturhenvisninger, noter og forklaringer. Alt det kan læseren fordybe sig i via hjemmesidens henvisninger. 

Målet har været at lave en mangfoldig publikation med mange forskellige forskningsprojekter, vidt forskellige tilgange og forskellige fagligheder – men med boligen og velfærden som det centrale tema.

Publikationen videregiver de centrale forskningsresultater. Fokus ligger på de gode historier, som vi har bestræbt os på at formidle på en umiddelbart tilgængelig måde. Ambitionen er, at læsningen drives af lyst og nysgerrighed, og at udbyttet er  inspiration, oplysning og ny viden om boligen i byen, på landet og i forstaden.


Tilbage til indholdsfortegnelse