FORSKNINGSOMRÅDER

Hjem

Arkitektur

Hvordan spiller boligens udformning og arkitektur sammen med det liv, boligen danner ramme om? Er der plads til fællesskabet? Hvordan skaber livsstilsændringer og den kulturelle og samfundsmæssige udvikling ændrede arkitektoniske behov og grobund for nye arkitektoniske synsvinkler og visioner?

 


Boligens betydning

Hvilken betydning har boligen i bred forstand? Hvordan er boligen med til at forme vores identitet og status? Og hvordan former vi boligen? Hvad sker der i boligen? Hvordan påvirker boligen vores sociale relationer? Hvilke bevidste og ubevidste forestillinger har vi om den gode bolig og det rigtige hjem?

 

Boligkarriere

Hvordan forandrer ønskerne til boligen sig gennem livet? Hvad lægger vi vægt på, når vi flytter hjemmefra, når vi stifter familie, når børnene flytter, og når vi bliver ældre? Og hvad sker der, når vi mister boligen eller hjemmet går i opløsning fx ved en skilsmisse? Hvilke forskelle er der mellem forskellige generationers boligkarrierer?

 

Boligmarked

Hvilke dynamikker på boligmarkedet er afgørende for hvem, der får adgang til hvilke boliger? Hvordan adskiller dynamikkerne sig på hhv. ejer- og lejeboligmarkedet? Hvilke forskelle er der mellem privat udlejningsboliger og almennyttigt byggeri? Hvordan spiller kommunale forhold og planlægning ind på udviklingen på boligmarkedet?

 

Boligpolitik

Hvilke muligheder har politikerne for at regulere boligmarkedet gennem styring og planlægning? Hvordan skabes et fordelagtigt samspil mellem politikere, embedsmænd, græsrødder og beboere? Hvilke forskelle er der på de mål, som hhv. lokal- og landspolitikere forfølger i forhold til boliger og boligpolitik?

 

Boligtyper

Hvilke særlige kvaliteter, muligheder og udfordringer gælder for forskellige boligtyper, fx parcelhuse, lejligheder og sommerhuse? Hvilke boliger kommer der større efterspørgsel efter i fremtiden? Hvordan spiller ejerformen ind på beboernes forhold til deres bolig? Er der helt nye boligtyper på vej? Og hvorfor anskaffer vi os flere huse i Danmark og i udlandet?

 

Boligøkonomi

Hvordan spiller økonomiske forhold ind på valg af bolig? Og hvordan indvirker ejerforhold på viljen til at forbedre boligen? Hvem tjener og hvem taber på boligmarkedet? Hvordan er samspillet mellem privat og offentlig finansiering af forskellige typer boligbyggeri?

 

Vækstcentre og yderområder

Hvilke områder oplever en nettotilstrømning af indbyggere? Hvilke flaskehalse på boligmarkedet fører det til? Og hvad skal kommunerne gøre? Hvordan imødegår kommuner og regioner med negativ befolkningstilvækst og overskud af boliger problemerne på de lokale boligmarkeder?