FREMTIDENS BOLIGBEHOV OG BOSÆTNING

Hjem

Målt på de fleste indikatorer har den danske boligpolitik været succesfuld. Den har nået de mål, der blev sat efter krigen, og som var baggrunden for oprettelsen af Boligministeriet i 1947. Bolignøden er afskaffet, de fleste danske familier har store, rummelige og sunde boliger.

Før den danske selvtilfredshed slører blikket fuldstændigt, er der måske grund til at spørge: Er der slet ingen problemer tilbage på det danske boligmarked?

Artiklen gør status over udfordringerne på det Danske boligmarked og de udfordringer og muligheder, som boligmarkedet står over for i de kommende år.