HJEMME I GLOBALISERINGEN

Hjem

I nærværende artikel er det min hensigt at sætte fokus på den aktuelle dyrkelse af hjemmet, som har pustet liv i en diskussion om hjemmets rolle i globaliseringsteorierne.

I dag synes udfordringen ikke at forstå globaliseringen over for det forankrede hverdagsliv, men at forsøge at etablere en dialog mellem de to.

Ved at sætte begrebet hjem centralt i forhold til teorier om mobilitet, modernisering og globalisering, vil denne artikel sætte fokus på kløften mellem stereotype opfattelser af globaliseringen og indgroede myter om hjem og hverdagsliv.

Teoretisk og metodisk er artiklen placeret i feltet mellem boligforskning, kulturstudier og globaliseringsforskningen. Med udgangspunkt i Marshall Bermans modernitetsopfattelse og Mieke Bals tværkulturelle teori om "rejsende koncepter" gennemgås en række kanoniserede ideer om hjem og globalisering, idet hensigten er at åbne op for en mere nuanceret, tidssvarende
definition af det globaliserede hjem.

Af referencer kan nævnes Zygmunt Bauman, David Morley, John Tomlinson og Agnes Heller.