HOME DISSOLUTION: WHAT HAPPENS AFTER SEPARATION?

Hjem

At etablere et hjem og at skabe en familie et to tæt forbundne processer. Så hvad sker der med hjemmet, når mennesker bliver separeret eller skilt? Denne artikel adresserer dette spørgsmål gennem både en kvantitativ og kvalitativ tilgang.

Baseret på registerdata over ca. 42.000 par, der er gået fra hinanden, blev boligkarrieren for begge parter undersøgt for at finde ud af, hvordan boligsituationen for forskellige typer mennesker blev påvirket af processen.

I den kvalitative tilgang blev 9 fraskilte personer interviewet for at kaste lys over deres følelser og praktiske problemer i forbindelse med at hjemmet går i opløsning.

Se også konferencepaper med samme titel