IGANGVÆRENDE SPECIALE

"NEW COSMOPOLITANISM" OG SOCIALT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK

Hjem

Projektet består i udarbejdelsen af et speciale med tilknytning til Sociologisk Institut ved Københavns Universitet.

Specialets grundlæggende spørgsmål er om en række nyere teorier, der kan sammenfattes under betegnelsen "New Cosmopolitanism", og som fokuserer på styrken ved og udviklingsmulighederne i etnisk forskellighed i en urban kontekst, kan overføres til og anvendes som planlægningsperspektiv i udsatte danske boligområder.

Ifølge teorierne rummer den kulturelle mangfoldighed i de multietniske byer både for en øget kreativitet og for en stærk international opkobling, som - rigtigt udnyttet - fremmer en dynamisk, kosmopolitisk livsform.

I specialet vil denne teori blive sammenfattet og konfronteret med de empiriske resultater af et studie af områdebaserede indsatser i socialt belastede boligområder i København, dels med en række interview med forretningsførere i almene boligselskaber om deres vurdering af fremtidige udfordringer og udviklingsmuligheder.Yderligere vil nogle af de centrale hypoteser i teorikomplekset blive operationaliseret og testet på et statistisk datamateriale.

I den sammenfattende analyse vil teorierne blive kritisk vurderet dels i forhold til det empiriske materiale, dels i forhold til andre teorier, som forholder sig skeptiske til New Cosmopolitanism's udviklingsoptimisme.

Emneord

Boligmarked, Boligpolitik

Faser

  1. Teoriudvikling: Teorierne om New Cosmopolitanisme sammenfattes med særligt henblik på anvendelsen på boligområdeniveau.
  2. Empiribearbejdning: To eksisterende undersøgelser bearbejdes og sammenfattes med udgangspunkt i det teoretiske perspektiv - og dele af teorikomplekset afprøves i en statistisk analyse.
  3. Analyse: Teori og empiri sammenholdes - supplerende teori inddrages - og der gennemføres en kritisk analyse om teorikompleksets bæredygtighed i forhold til den aktuelle virkelighed i de udsatte boligområder i Danmark.
  4. Sammenskrivning af specialet
  5. Artikelskrivning og formidling: Der udarbejdes en international og en dansk artikel, og der etableres pressekontakt.

Tidsplan

Ad. 1) Teoriudviklingen gennemføres oktober-november 2008

Ad. 2) Empiribearbejdning gennemføres oktober 2008-januar 2009.

Ad. 3) Analyse gennemføres februar 2009.

Ad. 4) Sammenskrivning af specialet afsluttes marts 2009. Leverance: Specialet.

Ad. 5) Artikelskrivning og formidling: Gennemføres april-maj 2009.

Bevilling

80.000 kr.

Projektleder

Jesper Rohr Hansen