TEGN DER OVERSKRIDER. BEDRE BOLIGFORHOLD FOR FLYGTNINGE/INDVANDRERE I ALMENE BOLIGBYGGERIER.

Hjem

I 2007 finansierede Realdania en antropologisk undersøgelse af flygtninge/indvandreres boligforhold i den almene boligsektor. Målsætningen var at udvikle forslag til forbedringer af sektoren - ikke mindst den del, der med begreber som ghetto og ghettoisering fremstilles som problematiskog dysfuntionel.

Undersøgelsen viser:

  • at flygtninge/indvandrere trækker et skarpt skel mellem indenfor i lejlighedenog udenfor.
  • at det opfattes som en kvalitet ved lejligheden, at man uden indblanding fra en dansk majoritet, kan udfolde sig som minoritet og plejelængsel efter en tilværelse uden marginalisering og afsavn.
  • at uden for hoveddøren sjældent regnes med til boligen, og at der derfor hverken gøres krav på eller føles ansvar for dette område.

En konsekvens af denne skelnen mellem inden for og uden for lejlighedener, er at visse boligområder fremstår som forfaldne og rammes af hærværk,og at beboerne set med udenforståendes øjne kan virke uengagerede, utilpassede og uintegrerede.

Dette billede af beboerne står imidlertid istærk kontrast til livet bag mange hoveddøre i den almene boligsektor. Pointen er, at der er et stort potentiale i at overskride skellet mellem indenfor og udenfor. Kunne noget af det engagement og ansvar, som udfoldes i lejligheden, gennem tegn og symboler bringes ud i opgange og lignende, ville det medvirke til at transformere anonyme og ensformige arealer til beboede områder. Med udgangspunkt i undersøgelsen præsenteres en række forslagtil forbedringer i den almene boligsektor. For en bredere empirisk oganalytisk redegørelse henvises til rapporten Flygtninge og Indvandrere iden almene boligsektor - bidrag til en forståelse af flygtninge/indvandreresforhold til deres bolig.

Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til Center for Bolig og Velfærd, så længe lager haves.