PRIVAT BOLIGUDLEJNING. MOTIVER, STRATEGIER OG ØKONOMI.

Hjem

Rapporten beskriver resultaterne fra en undersøgelse afden private udlejningssektor, dvs. hvem der investerer i den og hvorfor, hvordan ejerne driver ejendommene og de økonomiske vilkår for dette. Desuden bringes en analyse af den fremtidige efterspørgsel efter udlejningsboliger.

Undersøgelsen viser, at det direkte økonomiske afkast af udlejningsejendomme er lavt, men at der i de senere år har være store værdistigninger på ejendommene. Der er investeret meget i ejendommene i de senere år, bl.a. for at frigøre boliger fra huslejereguleringen ved hjælp af §5, stk. 2 i boligreguleringsloven.