EXPLANATIONS FOR COUNTER-URBAN MIGRATION IN DENMARK

Hjem

Som i de fleste andre lande i Europa sker der i Danmark en nettotilstrømning af beboere fra yderområder til de mere urbane dele af landet. Dette paper opsummerer et studie af omfanget og sammensætningen af denne til- og fraflytning.