BÅDE I BYEN OG PÅ LANDET

Hjem

Gennem de sidste 5 til 10 år har der været et stort byggeboom over det meste af Sjælland. Der er bygget en række nye boligområder, både i ’traditionelle’ forstadsområder, men også i mere utraditionelle områder såsom havnefronter og landsbymiljøer.

Disse nye boligområder er kendetegnet ved at være designede: De involverer i større eller mindre omfang, at planlæggere, politikere og bygherrer skaber særlige identiteter for et boligområder gennem branding og fysisk udformning af områderne.

Men hvad er det for forestillinger, som beboerne har om disse områder, og hvordan kan sådanne designede rum undersøges?