BOSÆTNING I YDEROMRÅDER

Hjem

Der er gennem de senere år kommet fokus på bosætning i landets yderområder, både i den generelle debat og i planlægningskredse. Kommuner og andre aktører i disse områder er blevet aktive spillere i konkurrencen om tilflyttere. Måske fordi det synes mere opportunt at tiltrække tilflyttere sammenlignet med det at få virksomheder til at etablere sig i disse områder.

Spørgsmålet om bosætning er yderligere aktualiseret af kommunalreformen, som indebærer, at store, sammenbragte kommuner både politisk og administrativt skal forholde sig til et nyt bymønster. I den situation udgør stedernes potentiale for bosætning et meget højt prioriteret aktiv - ikke mindst i landets yderområder. De aktive i lokalområderne kæmper samtidig for at få udviklingen i deres område med på dagsordenen i de nye kommuner.

Artiklen gennemgår hovedkonklusioner fra forskellige forskningsprojekter, især undersøgelsen "Bosætning i yderområder" fra 2005.