BOLIGSITUATIONEN OMKRING SKILSMISSER

Hjem

For mange familier udgør boligen et vigtigt omdrejningspunkt for hverdagslivet. Det er derfor interessant at
undersøge hvad boligen betyder, når familien bryder op i forbindelse med skilsmisser.

Med udgangspunkt i kvalitative interview med 5 kvinder og 5 mænd fra forskellige sociale lag fokuserer artiklen på praktiske såvel som følelsesmæssige boligproblemer i forbindelse med skilsmisser, heriblandt:

  • Hvilke særlige boligproblemer kan der opstå i forbindelse med en skilsmisse?
  • Hvordan afgøres det, hvem der eventuelt bliver boende, og hvem der flytter?
  • Hvordan udvikler boligsituationen sig efter skilsmissen?
  • Hvordan finder man en ny bolig, og hvilke kriterier lægges til grund for valget af den?

Desuden rummer artiklen statistiske oplysninger om flytning i forbindelse med skilsmisser.