KOMMUNAL BOLIGPOLITIK - BOLIGPOLITIKKENS GENOPSTANDELSE?

Hjem

Siden Boligministeriets nedlæggelse i 2001 har der været en meget begrænset politisk opmærksomhed om boligpolitik. Det paradoksale ved udviklingen er, at der samtidigt har været en voldsom medieopmærksomhed om boligen, og dramatiske ændringer på boligmarkedet. Det er artiklens pointe, at den statslige boligpolitik er døende, hvorimod den kommunale boligpolitik i de kommende år vil få større og større betydning.