SKAL BOLIGMARKEDET LIBERALISERES?

Hjem

Artiklen gennemgår fordele og ulemper ved en liberalisering af boligmarkedet og konkluderer, at det danske samfund kan forøge velfærden ved at give markedet frit og lade pengepungen bestemme på boligmarkedet. Desuden konkluderes det, at huslejestigningerne ved en liberalisering kun bliver halvt så store som beregnet i tidligere undersøgelser.

De almennyttige boligselskaber bør fremtidigt være non-profit selskaber og sikre høj konkurrence på boligmarkedet.