ECONOMICS OF HOUSING TENURE CHOICE

Hjem

Det er mere kostbart, at erhverve sin bolig end at underskrive en lejekontrakt. En blandt flere grunde til at vælge at eje frem for at leje boligen kan være et ønske om selv at kunne råde og regere med hensyn til indretningen af boligen.  Såfremt dette ønske er stærkt, vil det medføre en større sandsynlighed for, at ejerboligen vælges.

Der opstilles en model, der forklarer, hvorfor ejere typisk vil sidde i større boligenheder end lejere, og hvorfor andelen af ejere er mindre i byerne.