HJEMMET – KULMINATION AF EN TILEGNENDE PRAKSIS

Hjem

På baggrund af etnografisk materiale fra to udvalgte boligområder behandler artiklen hjemmets væsen og betydning i Danmark.

Hjemmet er på den ene side et abstrakt og særegent fænomen med en egen status i forhold til tid og rum.

På den anden side er det mål for en lang række omfattende konkrete aktiviteter, som udfolder sig håndgribeligt i energi, arbejdstid og materialer.

Med udgangspunkt i en praksisorienteret tilgang søger artiklen at gøre rede for sammenhængen mellem disse to aspekter, og derved præsentere en dynamisk antropologisk forklaringsramme for forståelsen af hjemmet som fænomen.