HANS SKIFTER ANDERSEN

Hjem

Seniorforsker, cand.polyt.

Center for Bolig og Velfærd

Kontaktoplysninger (åbner i nyt vindue)

Materiale på www.bovel.dk

Befolkningens boligønsker (rapport)

Boligkrisen påvirker ikke drømmen om hus (interview)

Den anden bolig - delprojekt 3: Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren (projekt)

Den private udlejningssektors rolle og vilkår på boligmarkedet (projekt)

Den uansvarlige boligpolitik. (paper / artikel)

Er indvandrernes bosætningsmønster et samfundsproblem? (paper / artikel)

Explaining preferences for home surroundings and locations. (paper / artikel)

Explanations for counter-urban migration in Denmark (paper / artikel)

Explanations for Long-Distance Counter-Urban Migration into Fringe Areas in Denmark (paper / artikel)

Explanations for preferences in Denmark for surroundings and location of the home (paper / artikel)

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? (rapport)

Is the Private Rented Sector an Efficient Producer of Housing Service? (paper / artikel)

Livscyklusgrupper (interview)

Motives for tenure choice during the life-cycle. The importance of non-economic factors and other housing preferences. (paper / artikel)

Når teltpælene rykkes op. Geografisk mobilitet i Danmark og dens årsager (rapport)

Privat boligudlejning under lup (interview)

Privat boligudlejning – en glemt boligsektor på vej mod afregulering (paper / artikel)

Privat boligudlejning. Motiver, strategier og økonomi. (rapport)

Private udlejningsboligers rolle på boligmarkedet. En registeranalyse. (rapport)

Socialpolitik og boligforhold (paper / artikel)

Sommerhuse i Danmark. Hvem har dem og hvordan bruges de? (rapport)

Tilflytning og bosætning i udkantsområder (projekt)

Udviklingen på boligmarkedet for forskellige befolkningsgrupper (projekt)

What determines the preferences for housing tenure? Evidence from Denmark (paper / artikel)

Who is investing in private renting and why are they doing it? Experience from Denmark (paper / artikel)

Why do residents want to leave deprived neighbourhoods? (paper / artikel)