HAR BOLIGKRISEN ÆNDRET BOLIGPRÆFERENCERNE 2008-09?

Hjem

Dette notat er en opfølgning på undersøgelsen rapporteret i 'Befokningens boligønsker'. I notatet belyses de ændringer, der er sket i befolkningens boligpræferencer som en følge af krisen på boligmarkedet på grundlag af en fornyet dataindsamling i august 2009.