BOLIGENS OG SOMMERHUSETS BETYDNING FOR VELFÆRDEN

Hjem
14. april 2010
Sted: 
Statens Byggeforskningsinstittut, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm
Målgruppe: 
Danske kommununale forvaltninger og politikere, byplanarkitekter og tegnestuer, konsulenter, boligselskaber.

Præsentationer:

PowerPoint-præsentationer fra dagen kan hentes her:

Livsforløb og boligkarriere

Hans Kristensen : Livsforløb, boligpræferencer og boligkarriere (7 MB)
Kirsten Gram-Hanssen
 : Singlerne på boligmarkedet: hvem er de og hvor bor de?
(2 MB)
Eigil Boll Hansen
 : Ældres flytteovervejelser og faktiske flytninger
(0.2 MB)

Boligmarked og boligtyper

Morten Skak: Den fremtidige boligefterspørgsel (1 MB)
Hans Skifter Andersen
: Udlejningsboligernes rolle på boligmarkedet
(1 MB)

Boligens og sommerhusets betydning

Mette Mechlenborg: Ude godt, hjemme bedst (6 MB)
Mark Vacher
: Hjemmet og den anden bolig i sommerhuset
(9 MB)
Anne-Mette Hjalager
: Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren
(3 MB)

Boligens arkitektur

Peder Duelund Mortensen: Den moderne bybolig (5 MB)
Claus Bech-Danielsen
: Byen, boligen og bæredygtigheden
(9 MB)

Samarbejdspartnere: 

Center for bolig og velfærd - Realdania Forskning
Kunstakademiets Arkitektskole
Syddansk Universitet
Statens Byggeforskningsinstitut
Københavns Universitet.