MØDE I HOUSING RESEARCH GROUP

Hjem
21. december 2009
Sted: 
Institute of Planning, The Royal Academy of Fine Arts, School of Architecture
Målgruppe: 
Yndre boligforskere

Formålet med netværket er at skabe et forum for diskussioner af boligforskning mellem de yngre forskerspirer på området. Tanken bag, at det er 'kun' for de yngre, er, at det vil give mere frihed for os, der er nye inden for feltet, til at komme med nye vinkler på nogle af de diskussioner, der er inden for området, samt at tage nye diskussioner op. Samtidig kan vi fungere som netværk og sparringspartnere for hinanden både i dagligdagen og ved arrangementer, hvor vi fremlægger for hinanden. Vi forestiller os således, at netværket både skal afholde arrangementer, såsom det vi planlægger i december (mere om dette nedenfor), og samtidig skal give os gode kontakter, vi kan benytte i dagligdagen, når vi støder på en problemstilling, vi gerne vil diskutere nærmere.

Download: