NÅR TELTPÆLENE RYKKES OP. GEOGRAFISK MOBILITET I DANMARK OG DENS ÅRSAGER

Hjem

Resume til rapport om geografisk mobilitet

Emnet for denne undersøgelse er, hvad der bestemmer den geografiske lokalisering af menneskers bosætning, og hvad der har betydning for, at man skifter bosted, specielt hvad der får folk til at foretage store ændringer i boligens geografiske placering og i typen af lokalområde, den er placeret i.

Undersøgelsen viser, at der tit sker arbejdsskift i forbindelse med geografisk mobilitet, men at arbejdsskift kun relativt sjældent er hovedmotiv for flytning over længere afstande. De væsentligste motiver er i stedet ønsker om bosætning og stedstilknytning. Geografisk mobilitet sker ofte i forbindelse med start af uddannelse, familieændringer og arbejdsløshed eller pensionering. Personer uden for arbejdsmarkedet er mere geografisk mobile end de beskæftigede.