DEN FREMTIDIGE EFTERSPØRGSEL EFTER PRIVAT BOLIGUDLEJNING

Hjem

Antallet af private udlejningsboliger har været faldende i mange år. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at fortsætte fremover. I dette kapitel ses på behovet for privat boligudlejning i fremtiden. Det gøres ved at beregne det potentielle boligbehov. Disse beregninger viser, at der er behov for omkring 61.000 nybyggede private udlejningsboliger frem til 2025 – eller cirka 3.800 private udlejningsboliger per år. På grund af de mange nybyggede boliger omkring årene 2005 til 2007 er byggebehovet ikke stort i den allernærmeste fremtid.


(s. 231-243)
Forlag: Ejendomsforeningen Danmark
ISBN 978-87-990996-1-0