OM CENTERET

Hjem

Center for Boligforskning styrker boligforskningen og sikrer en langsigtet, koordineret forskningsindsats. Center for Boligforskning blev etableret i begyndelsen af 2001. I 2004-209 blev det suppleret af et egentligt forskningscenter, Center for Bolig og Velfærd, der var finansieret af Fornden Realdania. I 2010 er aktiviteterne i de to centre blevet lagt sammen, i et nyt Center for Boligforskning.
Centret er 

  • åbent for alle danske forskere, som beskæftiger sig med boligforskning
  • et fagligt ide- og erfaringsudvekslingsforum for danske boligforskere
  • initiativtager til (nye) boligforskningsprojekter
  • forankringspunkt for 'enlige' boligforskere og -projekter
  • et fagligt forum for boligforskere under forskeruddannelse (ph.d.) (evt. i form af en forskerskole).

Fagligt forankringspunkt

Dansk boligforskning udføres af en række spredte forskningsmiljøer af forskellig størrelse og med forskelligt fagligt fokus. Center for Boligforskning fungerer i den forbindelse som fagligt forankringspunkt, hvor erfaring og viden udveksles på tværs af de respektive forskningsmiljøer. Centeret tilbyder endvidere faglig sparring til ph.d-studerende og til 'enlige' boligforskere, der har fået støtte til forskningsprojekter fra forskningsråd og andre finansieringskilder, samt for boligforskningsprojekter i regi af Fonden Realdania. Der vil til formålet blive afholdt faglige netværksmøder, hvor aktuelle forskningsprojekter debatteres og diskuteres. De årligt tilbagevendende aktiviteter på SBi - 'Boligdagen' og 'Boligforskerseminaret' – vil blive videreudviklet til dette formål.