BOLIGDAG 2011: BOSÆTNING OG BOLIGFORHOLD I YDEROMRÅDERNE

Hjem
05. maj 2011
Sted: 
Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg

Temaet for boligdagen er bosætning og boligforhold i yderområderne. Dagen byder på præsentation af resultater fra nye undersøgelser om bosætning og boligforhold i yderområderne og lægger op til diskussion om:

  • hvordan kommunerne arbejder med strategier for at tiltrække og fastholde tilflyttere og
  • hvordan der kan sættes ind i forhold til de dårlige boliger.

Men boligdagen lægger også op til en diskussion af indsatser og perspektiver for udvikling af yderområderne.

Sted: Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg.

Dato: Torsdag 5. maj 2011 kl. 10-17

Tilmelding til Boligdag 2011

Program 

Se pressemeddelelsen: Yderområder skal holde bedre fast i tilflyttere (11.04 2011). 

Kontakt: 

Seniorforsker Helle Nørgaard eller forskningschef Hans Thor Andersen