BYBOLIGER I FORANDRING. ETABLERING AF NYE BYBOLIGER I DEN EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE

Hjem

København, Velfærdsministeriet. 116 s.

 

http://vbn.aau.dk/files/16338876/byboliger.pdf

 

I rapporten beskrives og illustreres 15 udvalgte byboliger fra otte europæiske lande. Eksempelsamlingen viser, at der gemmer sig store muligheder for at etablere spændende og tidssvarende boliger i den eksisterende bygningsmasse. Desuden illustrerer eksemplerne, at bymæssig fortætning, der ofte debatteres med fokus på opførelse af højhuse, også kan ske gennem omdannelser og tilføjelser i den eksisterende bygningsmasse.