ALENEBOENDES BOLIGBEHOV: EN KVANTITATIV ANALYSE AF HUSSTANDE BESTÅENDE AF ÉN PERSON

Hjem

 Hørsholm : SBI forlag, 2010. 34 s. (SBi 2010:07).

 

http://www.sbi.dk/boligforhold/boliger/aleneboende-boligbehov-en-kvantitaiv-analyse-af-husstande-bestaende-af-en-person/aleneboendes-boligbehov

 

Rapporten giver et kvantitativt billede af boligforhold og sociale parametre for mennesker, der bor alene. I hele den vestlige del af verden bliver det stadigt mere almindeligt at bo alene. I 2008 er en-personers husstande den mest almindelige husstandsform i Danmark, idet knap 40 pct. af alle husstande består af én person.

Rapporten beskriver udviklingen over de sidste 20 år og viser, at det særligt er i aldersgruppen af de 30-60-årige, at der er blevet stadigt flere, der bor alene. Personer over 60 år udgør dog stadig den største gruppe blandt en-persons husholdninger. Socio-økonomiske analyser af de 30-60-årige viser, at mennesker der bor alene på en række parametre hører til blandt de socialt mest udsatte, idet de har lavere tilknytning til arbejdsmarkedet, lavere indkomst og dårligere uddannelse.