FORSKNINGSBEHOV PÅ BOLIGOMRÅDET

Hjem

Med henblik på at afprøve Center for Boligforsknings organisering og arbejdsform med udvikling af nye indsatsområder har der i efteråret/foråret 2010 – 2011 været nedsat to arbejdsgrupper, der har gennemført en række workshops. Der har været fokuseret på to temaer:

- Boligkarrierer, boligforbrug og boligøkonomi

- Arkitektur og hverdagsliv