BOLIGDAG 2012: BÆREDYGTIG BYUDVIKLING – VIRKER DE INTEGREREDE LØSNINGER?

Hjem
23. oktober 2012
Sted: 
'Republikken' Vesterbrogade 26, København V
Målgruppe: 
Alle med interesse på boligområdet

Tid: Tirsdag 23. oktober 2012, kl. 9.30 - 15.30

Indhold:
Temaet for åres boligdag er bæredygtig byudvikling, og den rolle modernisering og energirenovering af vores boliger kan spille i byernes udvikling. De grønne løft af vores byer har potentielt mange fordele: Lavere varmeregninger og bedre indeklima, grønnere og mere attraktive bymiljøer, driftsbesparelser på de offentlige budgetter, øget beskæftigelse i byggebranchen, ny og positiv branding af byer og boliger, bedre håndtering af ekstremvejr osv. På papiret skaber de integrerede grønne løsninger tydelig synergi, udfordringen består i at udmønte dem i praksis. Vi har inviteret praktikere og forskere til at beskrive tendenserne i den bæredygtige byudvikling, og komme med deres konkrete bud på integrerede løsninger der skaber resultater i praksis.

Program: 

9.30- 10.00

Ankomst. Kaffe, te, croissanter.

10.00-10.10

Direktør Thorkild Ærø SBi: Et integreret perspektiv på bæredygtig byudvikling. Hvor står vi i dag?

10.10-10.40

Seniorforsker Jesper Ole Jensen: Kommunernes nye rolle i den bæredygtige byudvikling: udfordringer og muligheder.

Projektchef Poul Rask Nielsen, Frederikshavn Kommune: Når kommunerne går foran i den bæredygtige omstilling af boligmarkedet.

10.40-10.55

Spørgsmål og debat.

10.55-11.15

Pause.

11.15-12.00

Seniorforsker Lars A. Engberg: Mere bæredygtig byfornyelse i København?

Stadsarkitekt Tina Saaby, Københavns Kommune: Er der behov for en ”grøn” byfornyelseslov?

Administrerende direktør Peter Rathje, ProjectZero: Har kommunerne de nødvendige virkemidler til at realisere integrerede strategier i den bæredygtige byudvikling?

Spørgsmål og debat.

12.15-13.15

Frokost.

13.15-13.45

Professor Claus Bech Danielsen: De almene renoveringers rolle i bæredygtig byudvikling.

Direktør Palle Adamsen, Lejerbo: Får samfundet nok klimatilpasning i de fremrykkede almene boligrenoveringer? Og får beboerne nok ”grøn fremtidssikring?”

13.45-14.00

Spørgsmål og debat.

14.00-14.30

Pause, kaffe og kage.

14.30-15.15

Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen: Smart grids og bæredygtig byudvikling. Et integreret perspektiv på energiforsyning og bygningsrenovering.

Administrerende direktør Lars Aagaard, Dansk Energi: Energiselskaberne og den bæredygtige omstilling af boligmarkedet: udfordringer og muligheder.

By- og miljødirektør Ulrik Winge: Frederiksbergs bæredygtighedsstrategi.

15.15-15.30

Spørgsmål, debat og afrunding v. direktør Thorkild Ærø.

Pris: 
Pris for deltagelse er kr. 1000 ex. moms. Studerende kr. 250.
Tilmelding: 

Mail din tilmelding inden 12. oktober til sekretær Annette Johnsen (acj@sbi.aau.dk). Ved tilmelding opgives CVR-nummer, EAN-nummer, firmanavn og adresse. Der er plads til 80 deltagere efter først-til-mølle-princippet

Kontakt: 

Spørgsmål kan stilles til Professor Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut, tlf. 99 40 22 87, mobil 23 60 55 73, cbd@sbi.aau.dk.