IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT

BOLIGLIV OG HVERDAGSRUM – HVORDAN FREMTIDSSIKRING SKABER KVALITET I EFTERKRIGSTIDENS ALMENE BOLIGOMRÅDER

Hjem

Formålet med projektet er at styrke fysisk renovering som strategisk redskab til at skabe kvalitet i efterkrigstidens almene boligområder. Særligt fokus er at forstå og skabe synergier mellem arkitektur og hverdagsliv – gode boligliv og hverdagsrum.

Projektet forfølger tre spor:

1.  En teoretisk diskussion af problemer og potentialer i efterkrigstidens almene boligområder.

2.  Kvalitative undersøgelser af sammenhænge mellem arkitektur og socialitet i renoverede boligområder.

3.  Analyse af sammenhænge mellem renoveringsprocessen og hvordan det renoverede boligområde fungere i praksis.

Målene er dels at skabe teoretisk, empirisk og metodisk indsigt i sammenhænge mellem kultur/politisk kontekst, menneskets dagligliv og vores fysiske rammer, samt at skitsere redskaber til at navigere i denne kontekst.

Projekter, der opstartes 1. maj 2013, udføres i samspil med WITRAZ arkitekter, SBi /AAU, Lejerbo og Rambøll Danmark A/S.

Emneord

Boligens betydning